Хөтөлбөрийн хороо

Хөтөлбөрийн хороо нь оюутан суралцагсдад МУИС-ийн бакалавр, магистр, докторын сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд үндсэн суурь, мэргэжлийн, сонгох хичээлүүд, хос мэргэжил олгох, хавсран мэргэжих хичээлд тавих шалгуур үзүүлэлт, багц цаг тооцох, шилжүүлэх аргачлалыг тогтоож, дагнасан болон салбар дундын хамтарсан хөтөлбөрүүдийг шинээр болон шинэчлэн боловсруулахад мэргэжлийн экспертиз хийж, бодлого зөвлөмж, түүнийг хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргах зорилго бүхий байгууллага юм.

МУИС-ийн хөтөлбөрийн хороо нь Ерөнхий хороо, Ерөнхий суурь хөтөлбөрийн дэд хороо, Бүрэлдэхүүн сургуулийн хөтөлбөрийн дэд хороо, Тэнхмийн хөтөлбөрийн дэд хороо гэсэн бүтэцтэйгээр ажилладаг.

Бүрэлдэхүүн сургуулийн хөтөлбөрийн дэд хороонд:

 • Д.Бямбажав /ахлагч/
 • Н.Оюун-Эрдэнэ
 • П.Далайжаргал
 • Б.Наранчимэг
 • Р.Чинзориг
 • Х.Тэгшжаргал
 • Ч.Сономдагва
 • С.Гэрэлбаатар
 • С.Батбилэг
 • Д.Баянжаргал
 • Д.Баттулга

Тэнхмийн дэд хороонд:

no more