Тэнхмүүд

ХШУИС нь мэргэжлийн таван тэнхимтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

 

Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим


Судалгааны чиглэл:

 • Artificial Intelligence
 • Image Processing
 • Data mining, very large database and data processing
 • GIS, spatio-temporal database
 • Natural Language Processing
 • Formal Methods
 • E-government E commerce
 • Cryptography
 • Structural Bioinformatics and Medical Informatics

 

Хими, биологийн инженерчлэлийн тэнхим

Тус тэнхим нь МУИС-ийн бүтцийн өөрчлөлтийн дагуу хэрэглээний хими, химийн инженерчлэл, нано шинжлэх ухаан, сэргээгдэх эрчим хүч, цөмийн инжненерчлэл, биотехнологи, биоинженерчлэл, ой судлалын чиглэлийн сургалтын хөтөлбөр, эрдэмтэн багш нарыг нэгтгэн шинээр байгуулагдсан тэнхим юм. 

Судалгааны чиглэл:

 • Био инженерчлэл
 • Материал судлал
 • Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл
 • Химийн инженерчлэл
 • Хэрэглээний хими
 • Цөмийн инженерчлэл

 

Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим

Тус тэнхим нь МУИС-ийн бүтцийн өөрчлөлтийн дагуу хүрээлэн буй орчин судлал,  ус судлал, байгаль орчин хамгаалал, ой судлалын чиглэлийн сургалтын хөтөлбөр, эрдэмтэн багш нарыг нэгтгэн шинээр байгуулагдсан тэнхим юм. 

Судалгааны чиглэл:

 • Байгаль хамгаалах технологи
 • Ойн үйлдвэрлэлийн техник технологи
 • Хүрээлэн буй орчин судлал

 

Хэрэглээний математикийн тэнхим (Тэнхмийн вэб сайт)


Судалгааны чиглэл:

 • Numerical analysis
 • Optimization, Optimal control theory
 • Operations research
 • Mathematical modeling and simulation
 • Statistical modeling and processing
 • Logistics
 • Mathematical methods for economics and finance
 • Meteorology
 • Hydrology
   

Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхим (Тэнхмийн вэб сайт)


Судалгааны чиглэл:

 • Wireless Communication
 • Computer Network Security
 • System Integration
 • Hardware Design
 • Үйлдвэрийн Автоматжуулалт
 • 3 Хэмжээст Дэлгэц
 • Radio Wave Propagation
 • Signal Processing
 • Chip Design
 • Computational Electronics
 • Nano Electronics
 • Software Defined Radio

no more