ХШУИС-ийн хаяг

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ
ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ШИНЖЛЭХ УХААН, ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН СУРГУУЛЬ

14201 Улаанбаатар хот-46а ш/х-600
Сүхбаатар дүүрэг, Их Сургуулийн гудамж 3,

Утас: 32-56-31

Вэб: http://seas.num.edu.mn

 

Address

NATIONAL UNIVERSITY OF MONGOLIA
SCHOOL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES

Building #3, Ikh surguuliin gudamj 3,
Sukhbaatar district, P.O.Box-46A/600,
Ulaanbaatar 14201, MONGOLIA

Tel: (976-11) 32-56-31
 

Web: http://seas.num.edu.mn

no more