Хэв танилтын үндэс
2021.09.28

Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхимийн дэд профессор, доктор Б.Сувдаа "Хэв танилтын үндэс" лабораторийн гарын авлагаа хэвлүүлсэн байна. 
Хэв танилтын үндэс хичээлийг судалж байгаа, энэ чиглэлээр судалгаа шинжилгээ хийх сонирхолтой, бакалавр, магистрын түвшний оюутнуудад уг гарын авлагыг санал болгож байна. 

Уг гарын авлага нь дүрс боловсруулах процессын алгоритмын ажиллагааг ойлгох болон лабораторийн ажлуудыг хийхэд туслалцаа өгөх зорилготой бөгөөл хэв танилтын үндэс хичээлийн лабораторийн ажлуудыг бие даан хийх боломж олгож байгаа юм. 

Үзсэн : 477

Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн III байр