2021-2022 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд БСА
2021.09.08

2021-2022 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд БСА-сонгон судлах оюутнуудын "Үечилсэн төлөвлөгөө" хийх заавар.

Үзсэн : 392

Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн III байр