Эрасмус Мундус хөтөлбөрийн дагуу Португалын Минио сургуулийн инженерийн сургуульд магистрын солилцоо /10 сар/ болон ажилтан солилцоо /1 сар/-гоор тус бүр нэг хүн ХШУИС-аас нэр дэвшүүлж тус сургуульд бүрэн тэтгэлэгтэй ажиллаж, сурах боломж байгаа юм байна.

Англи хэл сайтай, идэвхитэй 2 хүнийг нэр дэвшүүлэх тул судалгааны ажлын удирдагч, профессорууд өөрсдийн оюутны саналаа ирүүлнэ үү.

Инженерийн сургуулийн талаар мэдээллийг www.eng.uminho.pt сайтнаас аваарай. 

no more