•PhD: 2010, Чунгбук Үндэсний Их Сургууль, БНСУ
•Магистр: 2006, Чунгбук Үндэсний Их Сургууль, БНСУ
•Бакалавр: 2002, Монгол Улсын Их Сургууль, Монгол
 

Судалгааны чиглэл

Гурван хэмжээст дэлгэц, 3D image processing, Integral Imaging Display