•PhD: 2012, Конкүк Их Сургууль, БНСУ
•Магистр: 2008, Конкүк Их Сургууль, БНСУ
•Бакалавр: 2005, Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, МУИС
 

Судалгааны чиглэл

-AC, DC чадлын хувиргуур,

-Аж үйлдвэрийн моторын удирдлага

-Сэргээгдэх эрчим хүчний системийн судалгаа