Боловсрол:

Доктор: 2017 он, Үндэсний Төв Их Сургууль, Тайвань

Магистр: 2009 он, Монгол Улсын Их Сургууль, Монгол

Бакалавр: 2006 он, Монгол Улсын Их Сургууль, Монгол

Судалгааны чиглэл: 

Social computing, Recommendation systems, Data mining, Information Retrieval, Machine learning