Монгол Улсын Их Сургууль үүсэн байгуулагдсаны 75 жил, Компьютерийн мэргэжилтэн бэлтгэж эхэлсний 50 жил, Програм хангамжийн салбар үүсэж хөгжсөний 25 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний хурал

"Компьютерийн ухааны онол, практикийн өнөөгийн чиг хандлага" эрдэм шинжилгээний хурал

Монгол Улсын Их Сургууль үүсэн байгуулагдсаны 75 жил, Компьютерийн мэргэжилтэн бэлтгэж эхэлсний 50 жил, Програм хангамжийн салбар үүсэж хөгжсөний 25 жилийн ойг тэмдэглэх ажлын хүрээнд компьютерийн ухаан, мэдээллийн технологийн салбарын эрдэмтэн, судлаачдын судалгааны ажлыг таниулан сурталчлах, салбарын цаашдын зорилт, өнөөгийн тулгамдаж буй асуудлыг хэлэлцэх, шинэ санал санаачлагыг түгээн дэлгэрүүлэх, энэ чиглэлийн хамтын ажиллагааг хөхүүлэн дэмжих, хамтран ажиллах, санал бодлоо солилцоход оршино.

2017 оны 9 дүгээр сарын 19-20, Улаанбаатар хот
Хамрах сэдэв
 • Програм хангамжийн технологи
 • Програм хангамжийн хөгжүүлэлт
 • Утасгүй /хөдөлгөөнт/ ухаалаг төхөөрөмжийн програмчлал
 • Компьютерийн ухааны онолын судалгаа
 • Их өгөгдөл, өгөгдлийн уурхай, өгөгдөл олборлолт
 • Биоинформатик
 • Компьютер хэл шинжлэл
 • Дуу, дүрс боловсруулалт, дүрслэл
 • Мэдээллийн системийн хөгжүүлэлт, хэрэглээ
 • Мэдээллийн нууцлал хамгаалалт, аюулгүй байдал
 • МХХТ-д суурилсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, хэрэглээ
 • МХХТ-ийн боловсрол, боловсролд МХХТ-ийг ашиглах
 • Цахим сургалт, цахим сургалтын агуулга хөгжүүлэлт, аргазүй
 • Цахим засаглал
 • Цахим бизнес
 • Мультимедиа технологи
 • Мэдээллийн интеграци
Зохион байгуулах комисс

Комиссын дарга: С.Уянга /МКУТ-ийн профессор/

Нарийн бичгийн дарга: Н.Мөнхцэцэг /МКУТ-ийн дэд профессор/

Эрдэм шинжилгээний комиссын гишүүд:

 • Д.Гармаа /МКУТ-ийн зөвлөх профессор/
 • Н.Оюун-Эрдэнэ /МКУТ-ийн профессор/
 • П.Энхбаяр /МКУТ-ийн профессор/
 • Б.Ганбат /ЭХИТ-ийн профессор/
 • Б.Нэргүй /ШУА, Физик технологийн хүрээлэн, профессор/
 • Ю.Намсрай /ОУУБИС, СА-ны дарга, профессор/
 • Т.Уранчимэг /ХБНГУ, Кемницийн их сургууль, Компьютерийн ухааны факультетийн профессор/
 • Д.Цэдэвсүрэн /МУБИС, Математик, байгалийн ухааны сургууль, профессор/
 • Д.Цогтбаатар /Үндэсний тагнуулын академи, профессор/
 • Ч.Алтангэрэл /МКУТ-ийн дэд профессор/
 • Х.Оюундолгор /МКУТ-ийн дэд профессор/
 • А.Энхбаяр /ХМТ-ийн дэд профессор/
 • А.Алтангэрэл /ШУТИС, МХТС, Мэдээллийн технологийн салбарын эрхлэгч, дэд профессор/
 • Д.Мөнхтуяа /ХААИС, Инженер технологийн сургууль, дэд профессор/
 • Б.Ганцэцэг /ШУТС, хэлтсийн дарга, доктор/
"Компьютерийн ухааны онол, практикийн өнөөгийн чиг хандлага" эрдэм шинжилгээний хурлын хөтөлбөр

2017 оны 9 дүгээр сарын 19-20, Улаанбаатар хот

Өдөр 1. Компьютерийн ухааны онол, практикийн өнөөгийн чиг хандлага ЭШХ

8:30-9:00

Бүртгэл (МУИС I байр, Дугуй танхим)

9:00-9:30

Нээлтийн үйл ажиллагаа

Профессор Н.Баатарбилэг /МУИС, ХШУИС-ийн захирал/

Профессор Б.Нэргүй /ШУА, Физик технологийн хүрээлэн/

9:30-9:40

Дурсгалын зураг авахуулах

9:40-10:30

Нэгдсэн хуралдаан. Уригдсан илтгэл

Хурал даргалагч: Профессор С.Уянга /МУИС, ХШУИС/

Монгол Улсын компьютерийн ухааны салбарын хөгжил

Профессор Д.Гармаа /МУИС/, Профессор Ю.Намсрай /ОУУБИС/

Мэргэжлийн онтологи болон нээлттэй өгөгдөл дээрх оюутны мэргэжил сонголтын судалгаа - автомат зөвлөмжийн систем

Доктор О.Анхтуяа /МУИС, ХШУИС/

10:30-10:45

Цайны завсарлага

Үзүүлэн илтгэл

10:45-13:00

 

 

 

Салбар хуралдаан-I

(МУИС I байр, Дугуй танхим)

Компьютерийн ухаан, Программ хангамжийн инженерчлэл

Хуралдаан даргалагч:

Профессор Ю.Намсрай /ОУУБИС/

 

Процессын хяналт удирдлагад MODBUS протоколыг ашиглах судалгаа

Ч.Баясгалан, П.Золбаяр, Г.Бат-Эрдэнэ, У.Батхишигт /ШУА/

 

Виженерийн дараалсан түлхүүрт крипто систем, түүнийг загварчлах асуудалд

Д.Цогтбаатар /Үндэсний Тагнуулын Академи/

 

Монгол хэлний цөм Ворднэт үүсгэх асуудалд

Ч.Алтангэрэл, М.Золжаргал, Д.Нанзадрагчаа /МУИС/

 

Онтологид  суурилсан  хайлтын медиатор систем

Ш.Бат-Өлзий, Д.Гармаа /МУИС/

 

Нарны эрчим хүчийг машин сургалтын арга ашиглан цаг агаарын өгөгдлөөс таамаглах нь

З.Цолмон, Д.Баясгалан /МУИС/

Салбар хуралдаан-II

 (МУИС III байр, 217 тоот)

Мэдээллийн системийн хөгжүүлэлт, хэрэглээ

Хуралдаан даргалагч:

Профессор Б.Нэргүй /ШУА/

 

МУИС-ийн Сургалтын төлөвлөгөөний суралцагчдад тавигдах шаардлагын динамик загварчлал

Д.Оюунзул, Б.Сувдаа /МУИС/

 

Боловсролын салбар дахь их өгөгдөл ба сургалтын орчны өгөгдөл олборлолт

Б.Мөнхчимэг /ШУТИС/

 

Augmented Reality технологийг сургалтад хэрэглэх нь

Ч.Намуун-Эрдэнэ, Н.Жадамба, Л.Мөнхдалай, Б.Сувдаа /МУИС/

 

Програм хангамжийн хөгжүүлэлтийн үргэлжлэх хугацаанд нөлөөлөх шалгуур үзүүлэлтийг таамаглах нь

Ч.Наранмандал, Н.Мөнхцэцэг, С.Уянга /МУИС/

13:00-14:00

Үдийн зоог (Bucks ресторан, МУИС III байрны чанх урд )

14:00-17:00

 

Завсарлага 15:30-15:50

Салбар хуралдаан-III

(МУИС III байр, 303 тоот)

Мультимедиа технологи

Хуралдаан даргалагч:

Дэд профессор Х.Оюундолгор/МУИС/

 

Маммограмын массын сегментчлэл ба ангилал

С.Нямлхагва, Т.Берикжан /МУИС/

 

Бодит ба виртуаль хосолсон орчинд мэдрэгчийг таних шалгуур

Д.Алтанзавъяа, К.Мацуяма, А.Энхбаяр, К.Конно /МУИС, Иватэ их сургууль/

 

O360: Том хэмжээний 360 зургийг харуулах фрэймворк

Р.Жавхлан /МУИС/

 

Элсэн хайрцаг ашиглаж газрын гадаргууг бодит хугацаанд виртуаль орчинд байгуулах

А.Амгалан, Х.Оюундолгор, А.Энхбаяр /МУИС/

 

Цэгэн өгөгдлийн шуугианыг Фурьегийн хурдан хувиргалтаар арилгах

Б.Анхбаяр, А.Энхбаяр /МУИС/

 

Салбар хуралдаан-IV

(МУИС III байр, 217 тоот)

МХХТ, цахим хөгжил

Хуралдаан даргалагч:

Профессор Д.Цэдэвсүрэн /МУБИС/

 

 

Сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулахад Addie загварыг ашиглах нь

Б.Золзаяа, С.Уянга /МУБИС, МУИС/

 

Фаззи загварыг хэрэглэн оюутан сурагчдад ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох нь

О.Анхтуяа /МУИС/

 

Боловсролд зориулсан Google багцыг боловсролын байгууллагын албан хэрэгцээнд хэрэглэх боломж

П.Зохихсүрэн, Н.Баттүшиг, Н.Мөнхцэцэг /БМДИ, МУИС/

 

Бүрэн дунд боловсролын “Мэдээллийн технологи”-ийн

Хөтөлбөрийн агуулгын өргөсөл, гүнзгийрлийн талаар хийсэн нэгэн судалгаа

Д.Цэдэвсүрэн /МУБИС/

 

Өдөр 2. МУИС-КИС Информатикийн хамтарсан симпозиум

13:30-14:00

Бүртгэл (МУИС I байр, Дугуй заал)

 

Хуралдаан даргалагч:

Профессор П.Энхбаяр /МУИС/

Профессор Тору Ишида /КИС /

14:00-14:25

Нээлтийн ажиллагаа

Introduction to School of Engineering & Applied Sciences, NUM

Профессор Н.Баатарбилэг /МУИС, ХШУИС-ийн захирал/

14:25-14:50

Introduction to Graduate School of Informatics, Kyoto University

Профессор Ацуши Игараши /Киотогийн их сургууль, Информатикийн төгсөлтийн дараах сургуулийн дэд захирал/

14:50-15:10

Дурсгалын зураг авахуулах

15:10-15:35

NonIntegrability and Chaos in Hamiltonian and NonHamiltonian Systems

Профессор Казуюки Ягасаки /КИС, Информатикийн төгсөлтийн дараах сургууль/

15:35-16:00

Modifications and Applications of HELFIT Program

Профессор Пүрэвжав Энхбаяр /МУИС, ХШУИС/

16:00-16:25

Remote Vital Monitoring Using UltraWideband Doppler Radar

Профессор Тору Сато /КИС, Информатикийн төгсөлтийн дараах сургууль/

16:25-16:45

Цайны завсарлага

16:45-17:10

The Best of Both Worlds: Combining Static and Dynamic Typing in a Single Programming Language

Профессор Ацуши Игараши /КИС, Информатикийн төгсөлтийн дараах сургууль/

17:10-17:35

Conversational Informatics: A dataintensive approach

Профессор Тоёоаки Нишида /КИС, Информатикийн төгсөлтийн дараах сургууль/

17:35-18:00

Clinical Data Mining and Analysis for Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Профессор Н.Оюун-Эрдэнэ /МУИС, ХШУИС/

18:00-18:25

Supporting Intercultural Collaboration with Language Services

Профессор Тору Ишида /КИС, Информатикийн төгсөлтийн дараах сургууль/

18.30

Хаалт

 

Үзүүлэн илтгэлүүд
 1. Өгөгдөл нэгтгэлийн багаж, хэрэглээ
  Б.Батням, Н.Оюун-Эрдэнэ, Ц.Лхамролом, А.Баттамир, Ц.Ганбат /МУИС/
 2. Их сургуулийн сургалтыг удирдах мэдээллийн системийн хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа технологи хүлээн авах загвар (Technology Acceptance Model) туршсан үр дүн
  Д.Мөнхтуяа, Ш.Лхам, М.Оюунчимэг /ХААИС/
 3. Тамганы дүрсийн анализ, уншигдах байдал
  П.Гантуяа, Б.Сувдаа, Д.Цэвээндорж /МУИС/
 4. Лазерь ба фотометрийн аргаар скан хийсэн өгөгдлүүдийг үнэлэх нь
  Ц.Бадамсүрэн, Ж.Энх-Эрдэнэ, А.Энхбаяр, К.Конно /МУИС, Иватэ их сургууль/
 5. Соёлын үнэт өвүүдийн гурван хэмжээст өгөгдлийн санг байгуулах
  Н.Түмэндэлгэр, С.Уянга, Х.Оюундолгор /МУИС/
 6. Их сургуулийн бүтэц зохион байгуулалтын онтологи тодорхойлох аргачлал
  Ч.Намуун-Эрдэнэ, Н.Жадамба, Г.Амарсанаа /МУИС/
 7. Усны урсгалыг GLSL ашиглан дүрслэн үзүүлэх нь
  Э.Авирмэд, Ц.Гантулга, Б.Магсаржав /МУИС/
Хурал зохион байгуулахтай холбоотой хугацаа
 • 2017.06.25 Өгүүллийн хураангуй, илтгэгчийн мэдээлэл хүлээн авах
 • 2017.07.25 Бүрэн хэмжээний өгүүллийг хүлээн авах
 • 2017.08.15 Өгүүллийн засан сайжруулсан эцсийн хувилбарыг хүлээн авах
 • 2017.09.10 Хурлын эмхэтгэл хэвлүүлэх
 • 2017.09.19 Эрдэм шинжилгээний хурал

Бүрэн хэмжээний өгүүлэл нь IEEE форматтай, 6 хүртэлх нүүр байна.

Хурлын өгүүллүүдийг эмхэтгэн МУИС-ийн ХШУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичгийн тусгай дугаар гаргана. Өгүүллийг хянан магадлах, эрдэм шинжилгээний бичигт хэвлүүлэх, батламж олгох хураамж 30000 төг.

Хурлын мэдээлэл, өгүүллийн загварыг http://seas.num.edu.mn/dep/ics/conference/news хаягаар хандан авна уу.