about_image
Favicon

SMARTCITY: Innovative Approach Towards a Master Program on Smart Cities Technologies / SMRCITY


Европын холбооноос дээд боловсролын чанарыг сайжруулах, олон улсын хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилгоор хэрэгжүүлдэг Erasmus+ төслийн хүрээнд <<“Ухаалаг хотын технологи” магистрын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх шинэлэг арга барил>> сэдэвт төслийг 2018 оны 12 сараас эхлэн хэрэгжүүлж байна.

Тус төсөлд Орос, Болгарь Австри, Грек, Латви, Казакистан, Монгол улсын 11 их дээд сургууль, 3 бизнесийн байгууллага оролцож байна. Төслийн хүрээнд ухаалаг хотыг бүтээх мэргэжилтний эрэлт хэрэгцээ болон тавигдах шаардлагыг судлан, оролцогч сургуулиудын дунд хамтран хэрэгжүүлэх магистрын хосолсон хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлэх юм. Тус хөтөлбөрийн суралцагч нь оюутан солилцоогоор суралцан хос дипломтой төгсөх болно.

Мэдээ, Мэдээлэл

Үйл ажиллагаа

December 17, 2018

Kick-off meeting

Kick-off meeting and the project’s conference was held at Saratov, SSTU 17-18 December 2018 Representatives of all partners took part at the meeting. All partners presented […]

Бусад оролцогчид