Эрдмийн Зөвлөл

Тус сургуулийн Эрдмийн зөвлөл нь дараах бүтэцтэй ажиллаж байна. Үүнд:

Эрдмийн зөвлөлийн дарга Н.Баатарбилэг - профессор

Эрдмийн зөвлөлийн н.б. дарга О.Алтансүх - профессор

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүд: Ж.Батхүү - профессор

Н.Батхүү - профессор

Б.Барсболд - профессор

Д.Баянжаргал - профессор

Д. Бямбажав - профессор

А. Галтбаяр - профессор

Б. Ганбат - профессор

Б. Очирхуяг - профессор

Н. Оюун-Эрдэнэ - профессор

С. Уянга - профессор

П. Энхбаяр - профессор

Д. Эрдэнэчимэг - профессор

ХШУИС-ийн захирлын тушаалыг эндээс харна уу.