Судалгааны чиглэлүүд

ХШУИС-ийн хэмжээнд мэргэжлийн таван тэнхмийн харъяанд судалгаа явуулж байна.

Харъяа тэнхмүүдийн судалгааны талаарх танилцуулгыг дараах холбоосноос үзнэ үү.

Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим

Хими, биологийн инженерчлэлийн тэнхим

Хүрээлэн буй орчин судлал, ойн инженерчлэлийн тэнхим

Хэрэглээний математикийн тэнхим

Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхим