Сүлжээний оптимизацийн семинар болно

Нийтэлсэн огноо: 2018-10-07 03:01:32

Сүлжээний оптимизаци, алгоритмууд түүний хэрэглээ чиглэлээр судалгаа хийх боломжуудыг танилцуулах семинар болно! 
Хэн бүхэнд нээлттэй, өргөнөөр оролцохыг урьж байна!