2015 ОНЫ ХАВРЫН УЛИРЛЫН МАГИСТРЫН  ДИПЛОМ ХАМГААЛАЛТЫН КОМИССЫН ГИШҮҮД, ХАМГААЛАЛТЫН ТОВЫГ ЭНДЭЭС ҮЗНЭ ҮҮ.

http://seas.num.edu.mn/public/uploads/hamgaalalt_Master_komiss.LAST.pdf

Тэнхим

Жинхэнэ хамгаалалт

Цаг, өрөө

1

ЭХИТ

2015.06.12

10.00

119

2

 ХМТ

2015.06.09

14.00

217

3

МКУТ

2015.06.12

15.00

117

4


 

ХБОСХИТ

Хүрээлэн буй орчны экологи, байгаль ашиглалт, хяналт үнэлгээ

2015.06.12

11.00

201

Эрдэс материалын хими, хими технологи, нано

2015.06.12

11.00

231

Цөмийн технологи

2015.06.12

9.00-13.00

228

Ой судлал

2015.06.12

13.30

228