ХШУИС-ийн 2014-2015  оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын
 бакалаврын  урьдчилсан болон жинхэнэ хамгаалалтын тов

   
             

 

Бакалаврын хамгаалалт

Урьдчилсан хамгаалалт

Цаг, өрөө

Жинхэнэ хамгаалалт

Цаг, өрөө

 

Компьютерийн сүлжээ

2015.05.15

15.00         

114

2015.06.03

     9.00 

231

 

Электроник, компьютерийн инженер

2015.05.08

15.00       

228

2015.06.03

     9.00 

228

 

Холбооны технологи

2015.05.08

15.00        

129

2015.06.05

     9.00 

117

 

Сэргээгдэх эрчим хүч

2015.05.08

15.00        

133

2015.06.05

     9.00 

119

 

Компьютерийн программ хангамж, Мэдээллийн систем, Математик програм хангамж

2015.05.08

15.00      

200

2015.06.03

     9.00 

217

 

Биологи, хэрэглээний

2015.05.06

16.00        

114

2015.06.03

     9.00 

217

 

Мэдээллийн технологи, компьютер график дизайн

Шүүмжлэгч багшаар шүүлгэнэ

2015.06.03

     9.00 

117

 

Математик хэрэглээний, ММС, Статистик хэрэглээ

2015.05.12

14.00         

217

2015.06.02

14.00

217

 

Хүрээлэн буй орчны экологи, байгаль ашиглалт, хяналт үнэлгээ

2015.05.05

16.30          

231

2015.06.05

8.30-14.00

119

 

Эрдэс материалын хими, хими технологи

14. 00      

200

14.30

119

 

Ой судлал

14.00

217

9.00

217

 

Сэргээгдэх эрчим хүч

11.00        

226

14.00

217