МУИС-ийн Удирдах зөвлөл 2014 оны 8 дугаар сарын 11-ний өдөр хуралдаж, 2014-2015 оны хичээлийн жилийн сургалтын төлбөр тогтоох, оюутны дотуур байрын төлбөрийн асуудлыг хэлэлцэж дараах шийдвэр гаргалаа.

Шийдвэрийг хавсралтаас үзнэ үү.

УЗ тогтоол 08-18

УЗ тогтоол  2 08-18