МУИС-ийн ОЮУТАН МОНГОЛЫН ИРЭЭДҮЙ

МУИС-ийн оюутан МОНГОЛЫН ИРЭЭДҮЙ Мэдээ-6

Монгол Улсын Их Сургуулийн Сургалтын Нэгдсэн Албанаас уламжлал болгон "МУИС-ийн оюутан МОНГОЛЫН ИРЭЭДҮЙ" цуврал мэдээ гаргаж байхаар төлөвлөж буй юм. Үүний дагуу бэлтгэсэн эхний цуврал 3 мэдээг оюутан танд хүрэхэд бэлэн боллоо.

Оюутны мэдээ-1/Сургалтын төлбөр/
http://news.num.edu.mn/wp-content/uploads/2014/04/Мэдээ-1-төлбөр.pdf

Оюутны мэдээ-2 /Оюутны дотуур байр/
http://news.num.edu.mn/wp-content/uploads/2014/04/Мэдээ-2-дотуур-байр.pdf

Оюутны мэдээ-3 /Элсэлт-2014/
http://news.num.edu.mn/wp-content/uploads/2014/04/Мэдээ-3-элсэлт.pdf