МКУТ-ийн бакалаврын хөтөлбөрийн хичээлүүдийн уялдаа холбооны модыг дараах линкээр татаж авна уу.

Компьютерийн ухаан  мод татах

Мэдээллийн систем  мод татах

Мэдээллийн технологи  мод татах

Програм хангамж  мод татах