INTENSE
INTENSE төслийн тухай

About INTENSE


 • WIN! УСНЫ ИННОВАЦИ: БОДЛОГО, МЕНЕЖМЕНТ, СУРГАЛТ
  2019-04-07 07:42:00

  WIN! УСНЫ ИННОВАЦИ: БОДЛОГО, МЕНЕЖМЕНТ, СУРГАЛТ

  Тус зуны сургалтыг Erasmus+ CBHE болон INTENSE - Хүрээлэн Буй Орчны Бодлого, Менежмент, Технологийн Ахисан Түвшний Нэгдсэн Хөтөлбөр төсөл хамтран DAAD – Германы Эрдэм Шинжилгээний Солилцооны Хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулна. WIN! сургалт нь 2019 оны 12-оос 23-ы хооронд зохион байгуулагдах ба Эстон улсын өмнөд болон баруун хэсэг, мөн Тарту хотноо үйл ажиллагаа явагдана.
  Цааш унших

 • ЭСТОН УЛСЫН ТАРТУ ХОТОД ТӨСЛИЙН УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
  2019-04-07 07:25:08

  ЭСТОН УЛСЫН ТАРТУ ХОТОД ТӨСЛИЙН УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

  INTENSE төслийн уулзалт Тарту хот дахь Эстон Улсын Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль (EMU) дээр 2016 оны 03-р сарын 21-ээс 23-ы хооронд зохион байгуулагдлаа. Уулзалтад Эстон Улсын Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль (EMU), BOKU, Латви Улсын Их Сургууль (LNU), Одесс хот дахь Улсын Хүрээлэн Буй Орчны Их сургууль (OSENU), Харкив В.
  Цааш унших

 • ХАРКИВ В.Н.КАРАЗИНЫ НЭРЭМЖИТ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ ДЭЭР INTENSE ТӨСЛИЙН ДОКТОРЫН СЕМИНАР БОЛЛОО
  2019-04-07 07:22:03

  ХАРКИВ В.Н.КАРАЗИНЫ НЭРЭМЖИТ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ ДЭЭР INTENSE ТӨСЛИЙН ДОКТОРЫН СЕМИНАР БОЛЛОО

  Семинарыг Erasmus хөтөлбөр болон Jean Monnet Project ‘INENCY – Instruments of the EU Environmental Policy’ хамтран зохион байгуулав.       INTENSE төслийн докторын семинарыг “Украин дахь Европын Холбооны Хүрээлэн Буй Орчны Бодлогын Хэрэгсэл” сэдвийн дор 2019 оны 02-р сарын 19-с 21-ий хооронд Харкив В.
  Цааш унших

 • ДОКТОРЫН ОЮУТНУУДАД ЗОРИУЛСАН КУРС, ОДЕСС ХОТ, УКРАИН
  2019-04-07 07:16:56

  ДОКТОРЫН ОЮУТНУУДАД ЗОРИУЛСАН КУРС, ОДЕСС ХОТ, УКРАИН

  2018 оны 12-р сарын 03-аас 14-ы хооронд Одесс хот дахь Улсын Хүрээлэн Буй Орчны Их Сургууль дээр докторын хөтөлбөрийн оюутнуудад зориулсан хичээл явагдсан бөгөөд оролцогч оюутнууд “Тогтвортой байдлын шилжилтийн хүрээнд урьдчилан сэргийлэх зарчим” болон “Ухаалаг хотуудыг байгуулах байгальд тулгуурласан шийдлүүд” гэсэн сэдвүүдээс сонгон судлах боломжтой сургалт болсон юм.       Сургагч багш нараар Инна Хоменко (Inna Khomenko), Катерина Хусиева (Kateryna Husieva), Свитлана Демианенко (Svitlana Demianenko), Владислав Михаиленко (Vladyslav Mykhailenko) нар ажиллаа.
  Цааш унших

 • ЛЬВОВ ХОТНОО ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СЕМИНАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
  2019-04-07 07:15:21

  ЛЬВОВ ХОТНОО ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СЕМИНАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

  2018 оны 11-р сарын 22-нд Erasmus болон Хүрээлэн Буй Орчны Бодлого, Менежмент, Технологийн Ахисан Түвшний Нэгдсэн Хөтөлбөр (586471-EPP-1-2017-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP) төслийн хүрээнд “Ухаалаг хотуудыг байгуулах байгальд тулгуурласан шийдлүүд” сэдвийн дор эрдэм шинжилгээний семинарыг Украин Улсын ШУА-ийн харъяа Карпатын Экологийн Хүрээлэн дээр зохион байгуулагдлаа. Семинарт Львов хотын ахисан түвшний боловсролын байгууллага болон орон нутгийн удирдлагын төлөөллүүд хүрэлцэн ирсэн юм.
  Цааш унших

 • ҮНДЭСНИЙ ERASMUS ХӨТӨЛБӨР БОЛОН УКРАИН ДАХЬ БАЙГУУЛЛАГЫН ХЯНАЛТ
  2019-04-07 07:14:10

  ҮНДЭСНИЙ ERASMUS ХӨТӨЛБӨР БОЛОН УКРАИН ДАХЬ БАЙГУУЛЛАГЫН ХЯНАЛТ

  2018 оны 12-р сарын 13-ы өдөр Львов хот дахь Украин Улсын ШУА-ийн харъяа Карпатын Экологийн Хүрээлэн дээр Хүрээлэн Буй Орчны Бодлого, Менежмент, Технологийн Ахисан Түвшний Нэгдсэн Хөтөлбөр 586471-EPP-1-2017-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP – ийн Үндэсний erasmus хөтөлбөр болон Украин дахь төв байгууллагын (NEO Ukraine) хяналтын ажил хийгдлээ. Хяналтыг Украин дахь төв байгууллагын төлөөлөгчид Иванна Атаманчук (Ivanna Atamanchuk) болон Вероника Ткаченко (Veronika Tkachenko) нар явууллаа.
  Цааш унших

 • INTENSE ТӨСЛИЙН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН УУЛЗАЛТ ЛЬВОВ ХОТНОО
  2019-04-07 07:10:23

  INTENSE ТӨСЛИЙН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН УУЛЗАЛТ ЛЬВОВ ХОТНОО

  2018 оны 12-р сарын 13-ы өдөр Австри улсын Байгалийн Нөөц, Хөдөө Аж ахуйн Их Сургуулийн профессор  Ханс-Петер Начебел (Hans-Peter Nachtnebel), Эстон Улсын Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургуулийн профессор Калев Сепп (Kalev Sepp), Одесс хот дахь Улсын Хүрээлэн Буй Орчны Их сургуулийн профессор Анатоли Полове (Anatolii Polovyi) нар Львов хот дахь Украин Улсын ШУА-ийн харьяа Карпатын Экологийн Хүрээлэнгийн докторын оюутнууд болон эрдэм шинжилгээний ажилтнуудад зориулсан сургалтыг зохион байгууллаа. 2018 оны 12-р сарын 14-ы өдөр төслийн удирдах зөвлөлийн уулзалт болж өнгөрлөө.
  Цааш унших

 • INTENSE ТӨСЛИЙН ХУРАЛ, ОЛОН НИЙТЭД ТАНИЛЦУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ВЬЕТНАМ УЛСАД
  2019-04-07 07:08:03

  INTENSE ТӨСЛИЙН ХУРАЛ, ОЛОН НИЙТЭД ТАНИЛЦУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ВЬЕТНАМ УЛСАД

  "Тогтвортой хөгжилд хүрэх, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицоход байгалийн баялаг, эрчим хүчийг үр ашигтай ашиглах шинжлэх ухаан, менежментийн шийдэл (SEMREGG 2018)” сэдэвт хурал болон INTENSE төслийг олон нийтэд танилцуулах үйл ажиллагаа 2018 оны 11-р сарын 23-аас 24-ы өдрүүдэд Вьетнам улсын Хо Чи Мин хот дахь Байгалийн Нөөц, Хүрээлэн Буй Орчны Их Сургууль дээр зохион байгуулагдлаа.   Тус үйл ажиллагааны үеэр INTENSE - Хүрээлэн Буй Орчны Бодлого, Менежмент, Технологийн Ахисан Түвшний Нэгдсэн Хөтөлбөрийн төлөөлөгчид төслийн эхний үр дүнгүүд болон өөрсдийн туршлагаасаа хуваалцсан юм.
  Цааш унших

 • ЛЬВОВ ХОТНОО ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СЕМИНАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
  2019-04-07 07:03:45

  ЛЬВОВ ХОТНОО ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СЕМИНАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

  2018 оны 11-р сарын 22-нд Erasmus болон Хүрээлэн Буй Орчны Бодлого, Менежмент, Технологийн Ахисан Түвшний Нэгдсэн Хөтөлбөр (586471-EPP-1-2017-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP) төслийн хүрээнд “Ухаалаг хотуудыг байгуулах байгальд тулгуурласан шийдлүүд” сэдвийн дор эрдэм шинжилгээний семинарыг Украин Улсын ШУА-ийн харъяа Карпатын Экологийн Хүрээлэн дээр зохион байгуулагдлаа. Семинарт Львов хотын ахисан түвшний боловсролын байгууллага болон орон нутгийн удирдлагын төлөөллүүд хүрэлцэн ирсэн юм.
  Цааш унших

Бүх мэдээ


ANNUAL MEETING

INTENSE Annual Meeting will take place on 21-23 March 2019 in Tartu, Estonia, on the premises of Estonian University of Life Science. Agenda – draft version.

 

 

 

 

ICT TRAINING IN TARTU

The training on 20-24 May 2019 will be on the development of e-learning, e-science modules, MOOCs etc. Course participants will get in advance an assignment for the development of a course, and during the training session this will be completed. The course will be co-organised with the CBHE project SUNRAISE and will be provided jointly by experts from the University of Bremen (Germany) and Tartu, and with the participation of SUNRAISE partner institutions from Bhutan, India etc.

THE WIN! SUMMER SCHOOL ON WATER INNOVATIONS: POLICY, MANAGEMENT, RESEARCH

The 3rd INTENSE summer school to be held in Tartu (Estonia) on 12-23 August 2019 will be a vibrant mixture of interactive sessions, field trips, and group work in a unique setting, designed to give participants hands-on project and research experience with a range of water, wetland and littoral ecosystems and their sustainable use, and with a focus on novel and innovative approaches and methodologies.


Хүлээгдэж буй үр дүн 1

Сургалтын үйл явц (COP), судалгааны цар хүрээ (RF), шилжилтийн төлөвлөгөө болон жишиг гэрээнүүд боловсруулагдана

Хүлээгдэж буй үр дүн 2

Докторын мэргэшлийн үнэмлэхийг шинэчлэх зөвлөмж боловсруулагдана

Хүлээгдэж буй үр дүн 3

Үндэсний INTENSE хөтөлбөрүүд болон олон улсын INTENSE сүлжээ байгуулагдана

Хүлээгдэж буй үр дүн 4

INTENSE нээлттэй боловсролын платформ боловсруулагдана

Хүлээгдэж буй үр дүн 5

eLearning болон eScience загварууд, нийтэд зориулсан онлайн хичээлүүд (MOOCs) боловсруулагдана. Шилжих чадварыг эзэмшүүлэх курс болон сургалтын материал боловсруулагдана

Хүлээгдэж буй үр дүн 6

Мэдээлэл түгээн дэлгэрүүлэх, ашиглах үйл ажиллагааг хамарсан INTENSE бизнес төлөвлөгөө боловсруулагдана