Докторын сургалт

Харъяа тэнхмүүдийн Докторын сургалтын хөтөлбөрүүдийн талаарх танилцуулгыг дараах холбоосноос үзнэ үү.

Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим

Хүрээлэн буй орчин судлал, ойн инженерчлэлийн тэнхим

Хими, биологийн инженерчлэлийн тэнхим

Хэрэглээний математикийн тэнхим

Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхим