Module Handbook

You can use this search form for searching subject module.

Хичээлийн нэр: ВЭБ ТӨСӨЛ - Back

Бичсэн:

Хичээлийн агуулга:

ICSI489

WEB PROJECTS – ВЭБ ТӨСӨЛ

Боловсруулсан: Г.Амарсанаа


ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА:

Өгөгдлийн сангийн үндэс, вэб програмчлал хичээлээр олж авсан мэдлэгээ практикт бататгах зорилгоор вэб төслийг багаар хэрэгжүүлнэ.Нэгдүгээрт, өгөгдлийн сангийн зохиомж хийдэг ямар нэгэн аргыг сонгон авч өгөгдлийн сангийн зохиомжийг гаргаж түүнийгээ холбоост өгөгдлийн сангийн менежмент системд буулгана. Хоердугаарт, оюутнууд вэб програмын интерфэйсийн зохиомжийг гүйцэтгэнэ. Сүүлд нь, сонгосон вэб програмынхаа кодыг бичнэ.

 

ХИЧЭЭЛЭЭР ЭЗЭМШИХ МЭДЛЭГ, ЧАДВАР, ДАДАЛ:

Вэб програмчлал, өгөгдлийн сангийн үндэс хичээлээр олж авсан мэдлэгээ практикт хэрэгжүүлэх, програм бичих, өгөгдлийн сангийн зохиомжийг гүйцэтгэх дадал, туршлагыг эзэмшүүлнэ.