Module Handbook

You can use this search form for searching subject module.

Хичээлийн нэр: ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН БҮТЭЭЛТ - Back

Бичсэн:

Хичээлийн агуулга:

ICSI486

ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН БҮТЭЭЛТ

Боловсруулсан: Б.Магсаржав

 

ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА:

Формаль хэл Лексик шинжилгээ Төлөвийн машин Доод түвшний дизайн Middleware ба Concurrent програмчлал Test  ба Debug хийх.)

 

ХИЧЭЭЛЭЭР ЭЗЭМШИХ МЭДЛЭГ, ЧАДВАР, ДАДАЛ:

Програм хангамж хөгжүүлэхэд хэрэглэгддэг онолын болон техникийн суурь мэдлэг чадвар