Module Handbook

You can use this search form for searching subject module.

Хичээлийн нэр: МУЛЬТИМЕДИА ҮНДЭС - Back

Бичсэн:

Хичээлийн агуулга:

Хичээлийн зорилго, ач холбогдол:

Мóлüтимедиа үндэс хичээлийг судалснаар орчин үеийн дэвшилтэт технологиудын нэг болох, ìóлüтимедиа техник технологитой танилцан тэдгээрийг ашиглан цаашид энэ мэргэжлийг эзэмших хөгжүүлэхэд  суурь болох үндсэн мэдлэгийг олгох юм.

Хичээлийн агуулга:

Multimedia нь текст, дуу, зурган болон хөдөлгөөнт дүрс, видео бичлэг,  интерактив бүрэлдэхүүнүүдийн агуулга. Multimedia authoring /зохиох, бүтээх/: мультимедиа  бүтээхэд ашиглагдах програм. Текст, дуу, зураг, хөдөлгөөн, видео гэх мэт бүхий л мультимедиа хэрэгслийн бүтээх програм хангамжуудын тухай ойлголт авах, RGB,CMYK өнгөний ялгаа CIE L*a*b  өнгөний  төлөвийн тухай
RYB) (RGB) (CMYK) (HSB) моделийн  ялгаа, Analog Video, NTSC Video,PAL Video,SECAM Video ,Digital Video cтандартын тухай, Дуу авиа гэж юу вэ?, Дижиталчилах үйл явц, Видео шахалтын техникийн үндсэн ойлголт, ADPCM кодлох, MPEG давхаргууд, MPEG Аудио стратеги MPEG Аудио шахалтын алгоритм, MPEG-2 AAC (Advanced Аудио кодлох), MPEG-4 Аудио, Multimedia Харилцаа холбоо, Сүлжээний үйлчилгээ, Протокол, Интернэт Мультимедиа Агуулга Түгээх, Утасгүй сүлжээ технологи, Мультимедиа Мэдээлэл хуваалцах ба засах,

Хичээлээр эзэмших мэдлэг, чадвар, дадал:

Тус хичээлээр оюутан мультимедиагийн онолын мэдэгдэхүүн  олж авах, бие даан судалгаа хийх асуудал боловсруулах чадвартай болох, цааш үргэлжлүүлэн судлах үндсийг нь тавих юм.