Module Handbook

You can use this search form for searching subject module.

Хичээлийн нэр: МОБАЙЛ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ПРОГРАММ ХӨГЖҮҮЛЭЛТ - Back

Бичсэн:

Хичээлийн агуулга:

МОБАЙЛ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ПРОГРАММ ХӨГЖҮҮЛЭЛТ

АГУУЛГА: Андройд үйлдлийн систем, хөгжүүлэлтийн платформ, архитектур, хөгжүүлэлтийн багаж хэрэгслүүд, активити, view, intent, service, notification, өгөгдлийн сан зохион байгуулах, сүлжээгээр өгөгдөл дамжуулах гэх мэт

·         Андройд архитектур: Linux kernel, runtime, library, application framework болон application

·         Хөгжүүлэлтийн багаж хэрэгслүүд: андройд sdk, virtual device manager, emulator, emulator and Dalvik debug monitoring service

·         Компонентууд:  Activities, Services, Content providers болон broadcast receivers

Суралцахуйн үр дүн:


·         Андройдын хөгжүүлэлтийн орчин түүний боломжууд, broadcast receiver тодорхойлох болон төхөөрөмжид зориулсан тохиргоо хийх

·         Мобайл аппликейшний архитектур болон зохиомжлох чадвартай болно

·         Андройдын апплиейшнийг бичих, ажилуулах болон зүгшрүүлнэ.

·         SQLite өгөглийн санг үүсгэх, өгөгдөл оруулах, харуулах, өөрчлөх болон устгах

·          Харилцан ижилгүй төхөөрөмжүүдэд зориулж програм хөгжүүлэхдээ тохиромжтой технологийг сонгон хөгжүүлэлт хийх(ялгаатай api болон дэлгэцийн нятаршил, хэмжээ)