Module Handbook

You can use this search form for searching subject module.

Хичээлийн нэр: СҮЛЖЭЭНИЙ ҮНДЭС - Back

Бичсэн:

Хичээлийн агуулга:

ICSI208

Сүлжээний үндэс

Боловсруулсан: Ш.Содбилэг ЭХИТ

 

ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА:

Сүлжээний технологиудын суурь болон iso –ийн osi загварын бүх түвшин дэх протоклууд тэдгээрийн ажиллагааг судлах бөгөөд компьютерийн сүлжээний онолын мэдлэгүүдийг олж авахаас гадна практик даалгавруудыг cisco packet tracert програм ашиглан хийж гүйцэтгэнэ.

 

хичээлээр эзэмших мэдлэг, чадвар, дадал:

Энэхүү хичээлийг үзсэнээр оюутнууд сүлжээний osi загварын доод болон дээд түвшинд тохиргоонуудыг хийж сурах болон өөр өөр төрлийн сүлжээнд мэдээлэл дамжуулах тэдгээрийг дамжуулахын тулд хэрхэн тохиргоо хийх гээд онол болон практик мэдлэгүүдийг эзэмших болно.