Module Handbook

You can use this search form for searching subject module.

Хичээлийн нэр: ИНТЕРНЭТ ТЕХНОЛОГИЙН ҮНДЭС - Back

Бичсэн:

Хичээлийн агуулга:

CSII203

ИНТЕРНЭТ ТЕХНОЛОГИЙН ҮНДЭС

Боловсруулсан: Г.Амарсанаа, Б.Магсаржав, Р.Жавхлан

 

Хичээлийн агуулга:

Энэ хичээлээр оюутнууд вэб хуудас гэж юу болох, түүнийг хэрхэн яаж үүсгэн зохион байгуулах болон HTML, XHTML, CSS, HTML DOM, DHTML гэх зэрэг markup хэлнүүдийг, сервер ба клиент хандалтат скрипт хэлнүүдийн үндсэн ойлголтуудыг, Динамик ба статик вэб хуудас гэж юу болох тэдгээрийн хоорондын ялгаа, үүсгэн зохион байгуулахад шаардлагатай програм хангамжууд болон вэб хуудсыг удирдан зохион байгуулах хэлнүүдийг үндсэн ойлголтуудыг авна.

 

Хичээлээр эзэмших мэдлэг, чадвар, дадал:

·         Вэб хуудас гэж юу болох, түүнийг үүсгэн зохион байгуулах.

·         Вэб хуудасны загвар зохион байгуулах, бэлэн загвар ашиглах.

·         HTML, XHTML, CSS,Javascript зэрэг хэлнүүдийн үндсийг эзэмших.

·         Нээлттэй эхийн платформууд, Агуулга удирдах системүүдийг ашиглах чадвар эзэмших

·         Сервер болон клиент хандалтат скрипт хэлний үндсэн ойлголт