Module Handbook

You can use this search form for searching subject module.

COMP100(КОМПЬЮТЕР ТООЦООЛЛЫН ҮНДЭС)
CSII200(АЛГОРИТМЫНҮНДЭС)
CSII201(ПРОГРАМЧЛАЛЫН ХЭЛ СИ)
CSII202(ӨГӨГДЛИЙН САНГИЙН ҮНДЭС)
CSII203 (ИНТЕРНЭТ ТЕХНОЛОГИЙН ҮНДЭС)
CSII204(ПРОГРАМЧЛАЛЫН АРГА ЗҮЙ)
ICSI202(ӨГӨГДЛИЙН БҮТЭЦ)
ICSI205(МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙН ҮНДЭС )
ICSI206(ВИЗУАЛЬ ПРОГРАМЧЛАЛ)
ICSI207(ҮЙЛДЛИЙН СИСТЕМИЙН ОНОЛ)
ICSI208(СҮЛЖЭЭНИЙ ҮНДЭС)
ICSI210(СИСТЕМИЙН ШИНЖИЛГЭЭ БА ЗОХИОМЖ )
ICSI211(ПЛАТФОРМ ТЕХНОЛОГИ)
ICSI301(ВЭБ ПРОГРАМЧЛАЛ)
ICSI303(ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ШААРДЛАГЫН ШИНЖИЛГЭЭ)
ICSI304(ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ЗОХИОМЖ БА АРХИТЕКТУР)
ICSI305(МЭДЭЭЛЭЛ ДАМЖУУЛАЛТ)
ICSI310(БИОИНФОРМАТИКИЙН ҮНДЭС)
ICSI314(CИСТЕМ ИНТЕГРЭЙШН, АРХИТЕКТУР)
ICSI315(ВИНДОУС ПРОГРАМЧЛАЛ)
ICSI380 (Хэв танилтын үндэс)
ICSI382(ICSI382)
ICSI401(МОБАЙЛ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ПРОГРАММ ХӨГЖҮҮЛЭЛТ)
ICSI403(ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ЧАНАР БА ТЕСТЛЭЛ)
ICSI404(МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, НИЙГМИЙН МЭДЭЭЛЭЛЖҮҮЛЭЛТИЙН АСУУДАЛ)
ICSI405(ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ТӨСЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ)
ICSI409(ICSI409)
ICSI430(Хиймэл оюун ухаан)
ICSI432(КОМПЬЮТЕР ГРАФИК)
ICSI435(ЦАХИМ ХӨГЖИЛ )
ICSI437(үйлчилгээнд суурилсан архитектур)
ICSI438(ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ТӨСЛИЙН БИЧИГ БАРИМТ)
ICSI329(ICSI329)
ICSI439(КИБЕР АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ)
ICSI440(Хүн компьютерийн харилцаа)
ICSI448(МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ)
ICSI348(ICSI348)
ICSI450(СИСТЕМИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ АРЧИЛГАА)
ICSI463(ICSI463)
ICSI469(тоон зураг боловсруулалт)
ICSI475(2D/3D загварчлаЛ)
ICSI486(ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН БҮТЭЭЛТ)
ICSI487(ICSI487)
ICSI489( ВЭБ ТӨСӨЛ)
ICSI495(ICSI495)
ICSI496(ВЭБ ПРОГРАМЧЛАЛ (АХИСАН))
ICSI498(ICSI498)
ITE100(МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН ҮНДЭС)
ITE101(МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ҮНДЭС)
PROG818(PROG818)
PROG823 (PROG823 )
ICSI309(ICSI309)
ICSI442(ICSI442)
ICSI478(ВИДЕО ДҮРС БОЛОВСРУУЛАЛТ)
ICSI477(ДУУ АВИА БОЛОВСРУУЛАЛТ)
ICSI441(ЖАВА ПРОГРАМЧЛАЛ)
ICSI474(ЗОХИОМЖ ӨНГӨ СУДЛАЛ)
ICSI476(КОМПЬЮТЕР ГРАФИКИЙН ПРОГРАМЧЛАЛ)
ICSI467(КОМПЬЮТЕРИЙН ХАРААНЫ ҮНДЭС)
ICSI204(Компьютерийн зохион байгуулалт, ассемблер хэл)
ICSI453(ICSI453 )
ICSI203(Магадлал статистик)
ICSI460(МОЛЕКУЛЫН ЗАГВАРЧЛАЛ)
ICSI479(МУЛЬТИМЕДИА ҮНДЭС)
ICSI445(МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА )
ICSI201(Объект хандлагат програмчлаЛ)
ICSI312(ICSI312 )
ICSI306(ICSI306 )
ICSI302(ӨГӨГДЛИЙН САНГИЙН ПРОГРАМЧЛАЛ)
ICSI488( ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН ҮНДЭС)
ICSI402(ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ)
ICSI381(СИ ХЭЛ, ӨГӨГДЛИЙН БҮТЦИЙН ТӨСӨЛ (UNIX ОРЧИНД))
ICSI434(ҮЙЛДЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ)
ICSI473(ХӨДӨЛГӨӨНТ ЗУРАГ)
ICSI491(ЦАХИМ АРИЛЖАА)
ICSI436(ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ)
ICSI457(ICSI457 )
ICSI311(ICSI311 )
ICSI406(ICSI406)
ICSI466(ICSI466 )
ICSI470(ICSI470 )
ICSI200(МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ТУСГАЙ СЭДЭВ)
ICSI209(БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ШИНЖИЛГЭЭ)
ICSI410(ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ТӨСӨЛ)
ICSI461(ICSI461 )
ICSI471(ICSI471 )
ICSI481(ICSI481 )
ICSI499(ICSI499 )
ICSI408(МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙН ТӨСЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ)
ICSI316(ФИЗИК БИЕТИЙН ГРАФИК ТООЦООЛОЛ)