Logo

ICPC 2010

ХӨТӨЛБӨР

Арга хэмжээний нэр

Явагдах өдөр, цаг

Явагдах байр, өрөө

Багуудын мэдүүлэг хүлээн авах

2019.04.19 – 2019.04.21 

МУИС, Хичээлийн 3-р байр, 202 тоот

Багуудыг бүртгэх, Мандат олгох

2019.04.24 – 2019.04.26 

1000-1700 цагт

МУИС, Хичээлийн 3-р байр, 201 тоот

Багуудын техникийн зөвлөлгөөн

2019.04.25  

16 цагаас

МУИС, Хичээлийн 3-р байр, 217 тоот

 РС-2 системийг  ашиглах  түр  сургалт-тэмцээн

2019.04.26  

1600 цагаас

МУИС, Хичээлийн

3-р байр, 215, 222, 227 лабораториудад

Олимпиадын нээлт

2019.04.27

  1100 -цагаас

МУИС, Хичээлийн 3-р байр, 200 тоот

Багуудын тэмцээн

2019.04.27

   1200-1700

МУИС, Хичээлийн 3-р байр, 215,222, 227 лабораториудад

Бодлогуудын анализ

2019.04.27

   17.3000-1900

МУИС, Хичээлийн 3-р байр, 303 тоот

Дүнгийн хурал

2019.04.29  

1600 цагаас

МУИС,  Хичээлийн 1-р байр, 320 тоот