Logo

ICPC 2010

Багийн мэдүүлгийн хуудас


А. Багийн гишүүдийн мэдүүлэг

овог нэр

төрсөн он

тухайн сургуульд элссэн он

одоо суралцаж байгаа мэргэжил

ямар хэл дээр ажиллах

E-mail хаяг утас

багийн товч нэр(англи цагаан толгойн үсгүүдээс бүрдсэн)

1.

2.

3.

 

Б. Багийн дасгалжуулагчийн мэдүүлэг

Овог нэр

сургууль, тэнхим

үндсэн мэргэжил

холбоо барих утас

E-mail хаяг

1.

 

Сургуулийн декан/захирлын  нэр,  гарын үсэг, тамга

Файлаар татах