2018-2019 оны хичээлийн жилийн бакалаврын судалгааны ажлын дэвшүүлсэн сэдвийн нэрс, үечилсэн төлөвлөгөө
2018.09.11

Үечилсэн төлөвлөгөө хийх заавар

  1. Сэдэв сонгож, сэдвийн удирдагч багштай хамтран төлөвлөгөө гаргах.
  2. Төлөвлөгөөг заавал 2 хувь хийнэ.
  3. Төлөвлөгөөний он, сар өдөр, 2018 оны 9 сарын 14 байна.
  4.  2018.9.10-2018.9.14-ний хооронд 9:00-18:00 цагт хүртэл тэнхимд 212 тоотод хураалгана.
  5. Төлөвлөгөөг 2018.9.14-2018.12.15 хүртэл 13 долоо хоногоор хийнэ. Төлөвлөгөөнд үг, үсгийн алдаа болон он сарыг буруу бичсэн, зөвшөөрсөн багшийн гарын үсэггүй, хугацаа хоцорсон бол хураан авахгүй.

Жич: Төлөвлөгөөний загварыг тэнхимийн вэб-д байрлуулсан. http://seas.num.edu.mn/dep/ics/files

Үзсэн : 624

Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн III байр