Сүлжээний оптимизацийн семинар болно
2018.10.07
Сүлжээний оптимизаци, алгоритмууд түүний хэрэглээ чиглэлээр судалгаа хийх боломжуудыг танилцуулах семинар болно! 
Хэн бүхэнд нээлттэй, өргөнөөр оролцохыг урьж байна!
Үзсэн : 0

Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн III байр