Профессор С.Уянга, Системийн шаардлагын шинжилгээ
2017.07.26
С.Уянга, Системийн шаардлагын шинжилгээ Мэдээллийн систем байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааны хэвийн бөгөөд найдвартай байдлыг хангах, шийдвэр гаргах бүх түвшинд шаардлагатай мэдээ мэдээллийг боловсруулах нь тухайн мэдээллийн системийн хөгжүүлэлт, боломжоос шууд хамаардаг. Мэдээллийн системийн боломж, чадавхи нь тухайн систем байгууллагын бизнесийн үйл ажиллагааны болон ...
Үзсэн : 1662
дэлгэрэнгүй

Профессор С.Уянга, Системийн шинжилгээ ба зохиомж
2017.01.30
“Системийн шинжилгээ ба зохиомж” сурах бичгийг 2005 оноос хойш манай улсын мэдээллийн технологи, компьютерийн ухааны чиглэлээр мэргэжилтэн бэлтгэдэг бүх их дээд сургуулийн компьютерийн ухаан, мэдээллийн систем, мэдээллийн технологи, программ хангамж зэрэг хөтөлбөрийн “Мэдээллийн системийн үндэс”, “Системийн шинжилгээ ба зохиомж”, “Мэдээллийн системийн менежмент” зэрэг мэргэжлийн суурь болон заавал судлах хичээлүүдээс гадна мэдээллийн технологийн ерөнхий эрдмийн хичээлд ашиглаж байна.
Үзсэн : 1866
дэлгэрэнгүй

Профессор С.Уянга, Мэдээллийн системийн үндэс
2017.01.30
С.Уянга, Мэдээллийн системийн үндэс “Мэдээллийн системийн үндэс” сурах бичгийг их дээд сургуулийн компьютерийн ухаан, мэдээллийн технологийн сургалтад хэрэглэхийг МУИС-ийн хуучнаар Математик Компьютерийн Сургуулийн Компьютерийн ухааны салбарын 2012 оны 3 дугаар сарын 15-ны хурлаас сайшаасан. 2012 оноос уг сурах бичгийг манай улсын мэдээллийн технологи, компьютерийн ухааны чиглэлээр ...
Үзсэн : 1577
дэлгэрэнгүй


Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн III байр