Судалгааны ажлын хамгаалалтын тов
2020.11.25
Бакалавр, магистрын судалгааны ажлын хамгаалалтуудын хуваарь
1. Бакалаврын урьдчилсан хамгаалалт 2020.12.03, 14:00 цагаас
2. Магистрын эрдэм шинжилгээний багц цаг тооцох 2020.12.07
3. Магистрын урьдчилсан хамгаалалт 2020.12.10, 14:00 цагаас
4. Бакалаврын жинхэнэ хамгаалалт 2020.12.17-18, 11:00 цагаас
5. Магистрын жинхэнэ хамгаалалт 2020.12.24, 16:00 цагаас 
Тайлбар: Хамгаалалтуудыг Microsoft Teams ашиглан зохион байгуулна. Бакалаврын оюутнууд явц-II, урьдчилсан хамгаалалттай адил дарааллаар оролцоно. 
Үзсэн : 380

Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн III байр