2018-2019 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын "Бакалаврын судалгааны ажил"-ын сэдэв
2019.02.04

Зарлал

2018-2019 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын "Бакалаврын судалгааны ажил"-ын сэдвийн нэрс гарлаа.

 Бакалаврын судалгааны ажлын сэдэв сонгох болон баталгаажуулах явц.

  1. 2019.02.11 - 2019.02.15-ний хооронд  явагдана.                     Үечилсэн төлөвлөгөө хийх заавар
  • Сэдэв сонгож, сэдвийн удирдагч багштай хамтран төлөвлөгөө гаргах.
  • Төлөвлөгөөг заавал 2 хувь хийнэ.
  • Төлөвлөгөөний он, сар өдөр, 2019 оны 2 сарын 11 гэж байх ёстой.
  •  2019.02.15-нд 9:00-18:00 цагт 3А- 212 тоотод "Үечилсэн төвлөгөөгөө" хураалгана.
  • Төлөвлөгөөг 2019.02.11-2019.05.10 хүртэл 13 долоо хоногоор хийнэ. Төлөвлөгөөнд үг, үсгийн алдаа болон он сарыг буруу бичсэн, зөвшөөрсөн багшийн гарын үсэггүй, хугацаа хоцорсон бол хураан авахгүй.
  • Жич: Үечилсэн төлөвлөгөөний загвар болон сонгох сэдвийн нэрсийг тэнхимийн вэб-ийн файл хэсэгт байрлуулсан. http://seas.num.edu.mn/dep/ics/files

Үзсэн : 597

Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн III байр