Файлын нэр Тайлбар Оруулсан Огноо Файлын
хэмжээ
1 ЯВЦ2 хуваарь.xlsx Бакалаврын судалгааны ажлын ЯВЦ2-ын хуваарь Э.Саранцэцэг 2021.03.26 0.07 мб
2 Бакалаврын-судалгааны-ажил_заавар.pdf Бакалаврын судалгааны ажил сонгох, гүйцэтгэх, хамгаалахад анхаарах зүйлс. Н.Оюундарь 2021.03.23 0.62 мб
3 ҮйлдлийнСистем_course_review2020-v1.pptx ... Н.Оюундарь 2021.02.25 3.46 мб
4 Үйлдвэрлэлийн дадлагын удирдамж.docx 2020-2021 оны намрын улирлын Үйлдвэрийн дадлагын удирдамж Э.Саранцэцэг 2021.02.05 0.04 мб
5 Хуанли.JPG 2020-2021 оны "Бакалаврын судалгааны ажлын" Хуанли Э.Саранцэцэг 2021.02.04 0.13 мб
6 Бакалаврын судалгааны ажлын үечилсэн төлөвлөгөөний ... 2020-2021 оны хичээлийн жил "Үечилсэн төлөвлөөний загвар" Э.Саранцэцэг 2021.02.04 0.02 мб
7 2020-2021 диплом.xlsx 2020-2021 оны хаврын улирал "Бакалаврын судалгааны ажлын" дэвшүүлсэн сэдвүүд Э.Саранцэцэг 2021.02.04 0.15 мб
8 Оюутанд 2020-2021 оны хаврын улирал.xlsx Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхимийн оюутан Бакалаврын судалгааны ажлын сэдэв дэвшүүлэх загвар. 2020-2021 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд Бакалаврын судалгааны ажил сонгон гүйцэтгэх оюутнууд дараах загварын дагуу өөрсдөө сэдэв дэвшүүлж болно. Сэдэв хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 01 сарын 31-ийг дуустал Хүлээн авах хаяг: assistant2_dics@seas.num.edu.mn Жич: Хүснэгтийн талбаруудыг бүрэн бөглөсөн байх. Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим Н.Оюундарь 2020.08.18 0.01 мб
9 Үйлдвэрлэлийн дадлага Гарын авлага.pdf Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим 2019-2020 оны хичээлийн жил Хаврын улирал Үйлдвэрлэлийн дадлагын гарын авлага Н.Оюундарь 2020.05.14 0.59 мб
10 2020 контент бүтээх уралдаан.xlsx МКУТ-ийн бүтээлийн уралдаанд материалаа ирүүлсэн оюутны жагсаалт Э.Саранцэцэг 2020.05.06 0.02 мб
11 Төгсөх хүсэлт гаргасан оюутны нэрс.xlsx Төгсөх оюутнуудын анхааралд: 2019-2020 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд төгсөх хүсэлт гаргасан оюутны дүнгийн тулгалт хийсэн мэдээг нийтэллээ. Энэ жагсаалтанд нэр орсон оюутнууд одоо үзэж байгаа хичээлүүд дээрээ унахгүй үзэж чадвал энэ хавар төгсөх боломжтой. Шараар нэр тодруулсан оюутнууд "Ахисан түвшиний англи хэлний шалгалтад орно. Өөр нэр нь ороогүй оюутан байвал яаралтай chat-р холбогдоно уу. Баярлалаа. Э.Саранцэцэг 2020.04.28 0.01 мб
12 Бакалаврын судалгааны ажлын үечилсэн төлөвлөгөөний ... 2019-2020 оны хаврын улиралд Бакалаврын судалгааны ажил сонгосон оюутнууд Microsoft Teams-д үүсгэсэн группээс сэдвээ сонгож, багшаас зөвшөөрөл авч, тэнхимийн эрхлэгч баталсны дараа долоо хоногийн үечилсэн төлөвлөгөөгөө хийнэ. Загварын эндээс татаж авна уу. Н.Оюундарь 2020.02.05 0.02 мб
13 Оюутанд 2019-2020 оны хаврын улирал.xlsx Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхимийн оюутан Бакалаврын судалгааны ажлын сэдэв дэвшүүлэх загвар. 2019-2020 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд Бакалаврын судалгааны ажил сонгон гүйцэтгэх оюутнууд дараах загварын дагуу өөрсдөө сэдэв дэвшүүлж болно. Сэдэв хүлээн авах хугацаа: 2020 оны 01 сарын 31-ийг дуустал Хүлээн авах хаяг: assistant1_dics@seas.num.edu.mn Жич: Хүснэгтийн талбаруудыг бүрэн бөглөсөн байх. Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим Н.Оюундарь 2020.01.23 0.01 мб
14 Дадлагын гуравласан гэрээ.doc 2020-2021 оны намрны улиралд сонгоод, өвлийн амралтаар дадлага хийх оюутнууд гэрээг татаж аваад, гэрээгээ байгуулаад 2021 оны 01 сарын 08-ы дотор "Үйлдвэрлэлийн дадлага 2020-2021 намар" нэртэй MS Teams-ийн "Дадлагын гуравласан гэрээ" даалгаварт явуулна уу. Холбоос: https://teams.microsoft.com/_?culture=en-us&country=US&lm=deeplink&lmsrc=homePageWeb&cmpid=WebSignIn#/school/conversations/General?threadId=19:d8565e44f98d436cbf5081eab8cf0ae9@thread.tacv2&ctx=channel Н.Оюундарь 2019.12.16 0.06 мб
15 2019-2020 он намар бакалаврын явц-2 хуваарь ... 2019-2020 оны намрын улирлын Бакалаврын судалгааны ажлын II явцын хамгаалалтын хуваарь. Тайланг 11 сарын 06-ны 18:00 цаг хүртэл тэнхимд /212 тоот/ хураалгана. Амжилт хүсье! Н.Оюундарь 2019.11.01 0.11 мб
16 Ганцаарчилсан төлөвлөгөө-МКУТ.xlsx Ганцаарчилсан төлөвлөгөөний загвар /Магистр, докторын оюутнууд тэнхимдээ 3% хийж өгнө./ Удирдагч багш, оюутан өөрөө гарын үсэг зурсан байна. Н.Оюундарь 2019.09.24 0.02 мб
17 Competition (1).docx ОУ-ын "Прокон" олимпиадын даалгаврын сонирхоорой. Н.Оюундарь 2019.09.11 0.26 мб
18 2019-2020 Бакалаврын судалгааны ажлын сэдэв.pdf ... 2019-2020 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын БСА-ын сэдэв. Сэдвээ сонгоод, удирдагч багштай уулзан, 7 хоногийн үечилсэн төлөвлөгөөг хийнэ. Төлөвлөгөөний загварыг файлын сангаас татаж авна уу. Н.Оюундарь 2019.09.11 0.22 мб
19 Бакалаврын судалгааны ажлын үечилсэн төлөвлөгөөний ... 2019-2020 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын "Бакалаврын судалгааны ажил"-ын 7 хоногийн үечилсэн төлөвлөгөө Н.Оюундарь 2019.09.11 0.02 мб
20 дадлага хамгаалах хуваарь-оюутанд.pdf 2018-2019 оны хаврын улиралд дадлага сонгоод, зуны амралтаар дадлагаа хийсэн оюутнууд дараах хуваарийн дагуу хамгаална. 1. Гурвалсан гэрээ 2. Дадлага удирдагчийн тодорхойлолт /байгууллагын тамга, гарын үсэг, оноо, удирдагчийн овог нэр, регистрын дугаар, банкны дансны дугаар/ 3. Тайлан /Тэнхимийн файлын сангийн 20 дэхь файл "МКУТ-ийн үйлдвэрлэлийн дадлага болон диплом бичих заавар"-ын дагуу бичсэн байх. Тайлангаа 2019 оны 09.11-ий 15:00 цаг хүртэл 212 тоотод хураалгана. Н.Оюундарь 2019.09.04 0.14 мб

Арга хэмжээ

Холбоос


Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн III байр