Файлын нэр Тайлбар Оруулсан Огноо Файлын
хэмжээ
1 Оюутанд 2020-2021 оны намрын улирал.xlsx Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхимийн оюутан Бакалаврын судалгааны ажлын сэдэв дэвшүүлэх загвар. 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд Бакалаврын судалгааны ажил сонгон гүйцэтгэх оюутнууд дараах загварын дагуу өөрсдөө сэдэв дэвшүүлж болно. Сэдэв хүлээн авах хугацаа: 2020 оны 08 сарын 31-ийг дуустал Хүлээн авах хаяг: assistant1_dics@seas.num.edu.mn Жич: Хүснэгтийн талбаруудыг бүрэн бөглөсөн байх. Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим Н.Оюундарь 2020.08.18 0.01 мб
2 Үйлдвэрлэлийн дадлага Гарын авлага.pdf Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим 2019-2020 оны хичээлийн жил Хаврын улирал Үйлдвэрлэлийн дадлагын гарын авлага Н.Оюундарь 2020.05.14 0.59 мб
3 2020 контент бүтээх уралдаан.xlsx МКУТ-ийн бүтээлийн уралдаанд материалаа ирүүлсэн оюутны жагсаалт Э.Саранцэцэг 2020.05.06 0.02 мб
4 Төгсөх хүсэлт гаргасан оюутны нэрс.xlsx Төгсөх оюутнуудын анхааралд: 2019-2020 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд төгсөх хүсэлт гаргасан оюутны дүнгийн тулгалт хийсэн мэдээг нийтэллээ. Энэ жагсаалтанд нэр орсон оюутнууд одоо үзэж байгаа хичээлүүд дээрээ унахгүй үзэж чадвал энэ хавар төгсөх боломжтой. Шараар нэр тодруулсан оюутнууд "Ахисан түвшиний англи хэлний шалгалтад орно. Өөр нэр нь ороогүй оюутан байвал яаралтай chat-р холбогдоно уу. Баярлалаа. Э.Саранцэцэг 2020.04.28 0.01 мб
5 Бакалаврын судалгааны ажлын үечилсэн төлөвлөгөөний ... 2019-2020 оны хаврын улиралд Бакалаврын судалгааны ажил сонгосон оюутнууд Microsoft Teams-д үүсгэсэн группээс сэдвээ сонгож, багшаас зөвшөөрөл авч, тэнхимийн эрхлэгч баталсны дараа долоо хоногийн үечилсэн төлөвлөгөөгөө хийнэ. Загварын эндээс татаж авна уу. Н.Оюундарь 2020.02.05 0.02 мб
6 Оюутанд 2019-2020 оны хаврын улирал.xlsx Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхимийн оюутан Бакалаврын судалгааны ажлын сэдэв дэвшүүлэх загвар. 2019-2020 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд Бакалаврын судалгааны ажил сонгон гүйцэтгэх оюутнууд дараах загварын дагуу өөрсдөө сэдэв дэвшүүлж болно. Сэдэв хүлээн авах хугацаа: 2020 оны 01 сарын 31-ийг дуустал Хүлээн авах хаяг: assistant1_dics@seas.num.edu.mn Жич: Хүснэгтийн талбаруудыг бүрэн бөглөсөн байх. Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим Н.Оюундарь 2020.01.23 0.01 мб
7 Дадлагын гуравласан гэрээ.doc 2019-2020 оны намрны улиралд сонгоод, өвлийн амралтаар дадлага хийх оюутнууд гэрээг татаж, аваад 3% хэвэлж, гэрээгээ байгуулаад 2019 оны 12 сарын 20-ы дотор хураалгана уу. Програм хангамж болон Компьютерийн ухаан хөтөлбөрийн оюутнууд Б.Хуягбаатар багшид /105 тоот/, Мэдээллийн технологи, Мэдээллийн системийн ангийн оюутнууд Б.Энхтуул багшид /202 тоотод/ хураалгана. Н.Оюундарь 2019.12.16 0.06 мб
8 2019-2020 он намар бакалаврын явц-2 хуваарь ... 2019-2020 оны намрын улирлын Бакалаврын судалгааны ажлын II явцын хамгаалалтын хуваарь. Тайланг 11 сарын 06-ны 18:00 цаг хүртэл тэнхимд /212 тоот/ хураалгана. Амжилт хүсье! Н.Оюундарь 2019.11.01 0.11 мб
9 Ганцаарчилсан төлөвлөгөө-МКУТ.xlsx Ганцаарчилсан төлөвлөгөөний загвар /Магистр, докторын оюутнууд тэнхимдээ 3% хийж өгнө./ Удирдагч багш, оюутан өөрөө гарын үсэг зурсан байна. Н.Оюундарь 2019.09.24 0.02 мб
10 Competition (1).docx ОУ-ын "Прокон" олимпиадын даалгаврын сонирхоорой. Н.Оюундарь 2019.09.11 0.26 мб
11 2019-2020 Бакалаврын судалгааны ажлын сэдэв.pdf ... 2019-2020 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын БСА-ын сэдэв. Сэдвээ сонгоод, удирдагч багштай уулзан, 7 хоногийн үечилсэн төлөвлөгөөг хийнэ. Төлөвлөгөөний загварыг файлын сангаас татаж авна уу. Н.Оюундарь 2019.09.11 0.22 мб
12 Бакалаврын судалгааны ажлын үечилсэн төлөвлөгөөний ... 2019-2020 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын "Бакалаврын судалгааны ажил"-ын 7 хоногийн үечилсэн төлөвлөгөө Н.Оюундарь 2019.09.11 0.02 мб
13 дадлага хамгаалах хуваарь-оюутанд.pdf 2018-2019 оны хаврын улиралд дадлага сонгоод, зуны амралтаар дадлагаа хийсэн оюутнууд дараах хуваарийн дагуу хамгаална. 1. Гурвалсан гэрээ 2. Дадлага удирдагчийн тодорхойлолт /байгууллагын тамга, гарын үсэг, оноо, удирдагчийн овог нэр, регистрын дугаар, банкны дансны дугаар/ 3. Тайлан /Тэнхимийн файлын сангийн 20 дэхь файл "МКУТ-ийн үйлдвэрлэлийн дадлага болон диплом бичих заавар"-ын дагуу бичсэн байх. Тайлангаа 2019 оны 09.11-ий 15:00 цаг хүртэл 212 тоотод хураалгана. Н.Оюундарь 2019.09.04 0.14 мб
14 Үйлдвэрлэлийн дадлагын удирдамж.docx Үйлдвэрлэлийн дадлагын удирдамжаа сайн уншиж танилцаарай. Дадлага хийх үйл явц, төлөвлөгөө, тайлан хамгаалахад анхаарах зүйл зэрэг хэрэгтэй мэдээллүүдээ эндээс уншаарай. Н.Оюундарь 2019.06.05 0.04 мб
15 Tushaal-130.pdf 2018-2019 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын дадлагын тушаал Дадлагад гарч байгаа оюутнуудад "Оюутны дадлагын удирдамж"-аа сайн уншиж танилцан, дагаж мөрдөхийг сануулъя. Н.Оюундарь 2019.06.05 1.01 мб
16 Жинхэнэ хамгаалалт.xlsx 2018-2019 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд "Бакалаврын судалгааны ажил"-ын жинхэнэ хамгаалалтанд орох оюутны нэрс болон цагийн хуваарийг хавсаргав. Э.Саранцэцэг 2019.05.20 0.01 мб
17 шүүмжлэгч багш.xlsx Бакалаврын судалгааны ажил хийх нийт оюутнуудын анхааралд: Дипломын жинхэнэ хамгаалалт 5/21- 5/24-ны өдрүүдэд болно. 5/9-нд шүүмжлэгч багшдаа эцсийн байдлаар дипломоо өгнө. 5/14-нд шүүмжлэгч багшаас шүүмжээ авна. /шүүмжийг 2 хувь авна. Нэг хувийг тэнхимд өгнө./ @Шүүмжлэгч багш: Дипломын ажилтай танилцан, дипломын цар хүрээ, гүйцэтгэл, үр дүнгийн талаар бичсэн шүүмжээ 5/14-нд оюутанд өгнө. @Оюутан: Шүүм Э.Саранцэцэг 2019.05.07 0.01 мб
18 Ганцаарчилсан төлөвлөгөө-МКУТ.xlsx 2018-2019 оны хичээлийн жилд элссэн дараах магистрантууд удирдагч багшаа сонгон, ганцаарчилсан төлөвлөгөөг загварын дагуу боловсруулж тэнхимд өгнө үү. Хугацаа: 2019 оны 05 сарын 28 хүртэл 1. Г.Алтанцэцэг - Мэдээллийн систем 2. Г.Мөнхбат - Мэдээллийн технологи 3. Э.Нямцэнд - Мэдээллийн технологи 4. Ө.Билэгт - Өгөгдлийн сангийн загварчлал, удирдлага 5. Б.Намуун - Компьютерийн ухаан 6. Б.Аззаяа - Мэдээллийн систем 7. Э.Анхбаяр - Мэдээллийн технологи 8. Ц.Билгүүн - Мэдээллийн технологи 9. Н.Оюундарь 2019.05.07 0.02 мб
19 Хуваарь.xlsx Бакалаврын судалгааны ажил хийж байгаа нийт оюутны анхааралд: УРЬДЧИЛСАН ХАМГААЛАЛТЫН ХУВААРЬ Маргааш буюу 2019.04.25-нд Бакалаврын судалгааны ажлын "УРЬДЧИЛСАН ХАМГААЛАЛТ" 3А- 221 тоотод болно. Хуваарийг хавсаргав. /Сүүлийн комисс баасан гарагт тавигдсан./ Баярлалаа. Э.Саранцэцэг 2019.04.22 0.02 мб
20 2018 А136 Гурвалсан гэрээ Журам батлах МУИС-ийн ... 2018-2019 оны хичээлийн жилийн зун "Үйлдвэрийн дадлага" хийх нийт оюутны анхааралд : Гурвалсан гэрээ Баярлалаа. 2019.04.03 1.01 мб

Арга хэмжээ

Холбоос


Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн III байр