Электроникийн инженер /D071401/
2015.06.24

 

Батлагдсан хөтөлбөрүүдийг доорх линкээр орж харна уу.

2014 оны Хөтөлбөр

2012 оны Хөтөлбөр

2010 оны Хөтөлбөр

 

  • Алсын хараа 

Олон улсад үнэлэгдэх электроникийн инженер бэлтгэдэг хөтөлбөр болно

  • Эрхэм зорилго

Шинжлэх ухааны суурь мэдлэгтэй, хөрвөх чадвартай, бүтээлч болон шүүн тунгаах сэтгэлгээтэй, харилцааны болон энтерпренёр чадвартай, электроникийн төхөөрөмж болон системийг сэдэх, зохион бүтээх, хэрэгжүүлэх, хэрэглээнд нэвтрүүлэх чадвартай олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөх мэргэжилтэн бэлтгэх

  • Тухайн хөтөлбөрөөр төгсөгчийн эзэмших мэдлэг, чадвар, хандлага 
                                         Хөтөлбөрийн боловсролын зорилго зорилт     

Төгсөгчийн онцлог

Хөтөлбөрийн сургалтын үр дүн
Сэтгэлгээний ур чадвар (Thinking skills)      -Технологи бүтээгч
Шүүн тунгаах сэтгэлгээ
-Бүтээлч сэтгэлгээ
-Математик, байгаль, техникийн ухааны мэдлэгээ хэрэглэх
-Инженерийн шийдэх асуудлыг оновчтой томьёолон гаргаж шийдвэрлэх
-Туршилт тавих болон хөтөлж явуулах, гарсан үр дүнд шинжилгээ хийх
Хандлага (Attitudes & mindsets)      -Шинийг санаачлагч
-Нээлттэй
-Туйлбартай
-Олон салбарын бүрэлдэхүүн бүхий багт ажиллах
-Нийгэм ба глобал орчин дахь техникийн дэвшлийг ойлгон мэдлэгээ тэлэх
-Бусдыг ойлгох, өөрийгөө илэрхийлэх, бусадтай санал бодлоо нээлттэй хуваалцах
-Ажил хэргийн эцсийг үзэх, зорилгодоо хүрэхийн тулд буцаж няцахгүй байх
Ур чадвар, мэдлэг (Skills & Knowledges)      -Энтерпренёр
-Харилцааны/багаар ажиллах
-Энтерпренёр ур чадвар
-Олон салбарын бүрэлдэхүүн бүхий багт ажиллах
-Нийгэм ба глобал орчин дахь техникийн дэвшлийг ойлгон мэдлэгээ тэлэх
-Бусдыг ойлгох, өөрийгөө илэрхийлэх, бусадтай санал бодлоо нээлттэй хуваалцах
-Ажил хэргийн эцсийг үзэх, зорилгодоо хүрэхийн тулд буцаж няцахгүй байх
Үзсэн : 8556

Холбоос


Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн III байр
: assistant1_dece@seas.num.edu.mn
: 7575-4400 /3300/