Analysis and Design of PV-Interactive Peak-Power saving system
2017.01.27

Сүүлийн 5-6 жилд өндөр хөгжилтэй орнуудад докторын зэрэг хамгаалсан Монгол улсын их сургуулийн шилдэг залуу эрдэмтдийн диссертацийн ажлын чиглэл, судалгаа, гарсан үр дүн, сургалтын чанар, онцлогийн талаар мэдээлэл солилцох, багш нар хамтран салбар дундын судалгааг хөгжүүлэх, одоо суралцаж буй магистрант, докторант оюутнуудад сүүлийн үеийн судалгааны арга зүйн талаар мэдлэг, мэдээлэл олгох зорилго бүхий NUM SPEAKER SERIEAS-т илтгэсэн манай тэнхимий дэд профессор Д.Баясгалангийн "Analysis and Design of PV-Interactive Peak-Power saving system" сэдэвт илтгэлийг энд ээс хүлээн авч үзнэ үү.

Үзсэн : 1212

Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн III байр
: assistant1_dece@seas.num.edu.mn
: 7575-4400 /3300/