Эцэг/эхийн нэр:Жамбалжав
Нэр:Нямжав
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Зөвлөх профессор
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 101 тоот
Өрөөний утас:7575-4400 /3333/
•PhD: 1999, Монгол Улсын Их Сургууль, Монгол
•Магистр, бакалавр : 1979, Монгол Улсын Их Сургууль, Монгол
 

Судалгааны чиглэл

- Радио дохионы тархалт ба радио цаг уур

-Радио долгионы тархалтын судалгаанд Монте-карло симуляцийн аргыг хэрэглэх 

-Био дохионы вейвлет шинжилгээ

 
Мэдээлэл оруулаагүй байна.
Мэдээлэл оруулаагүй байна.
Үзсэн : 2656

Арга хэмжээ

Холбоос


Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн III байр
: assistant1_dece@seas.num.edu.mn
: 7575-4400 /3300/