Эцэг/эхийн нэр:Дорж
Нэр:Бямбажав
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
ХШУИС-ийн захирал
Өрөө дугаар:Хичээлийн III 210 тоот
Өрөөний утас:7575-4400 /3102/
•PhD: 2006, Куангүүний Их Сургууль, БНСУ
•Магистр: 1997, Технологийн Азийн Институт, Тайланд
•Бакалавр: 1989, Монгол Улсын Их Сургууль, Монгол
 

Судалгааны чиглэл

-Тоон дохиол боловсруулалт

-Яриан дохио боловсруулалт

-Холбооны систем

-Радио долгионы тархалт

Мэдээлэл оруулаагүй байна.
Мэдээлэл оруулаагүй байна.
Үзсэн : 4410

Арга хэмжээ

Холбоос


Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн III байр
: assistant1_dece@seas.num.edu.mn
: 7575-4400 /3300/