Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт F08210101 /Үндсэн мэргэжлийн/
2017.01.09
Сургалтын төлөвлөгөөтэй танилцана уу.
Үзсэн : 344
дэлгэрэнгүй

Хүрээлэн буй орчин судлал F05210201
2015.09.18
Хүрээлэн буй орчин судлалын салбарт судалгаа шинжилгээ хийж, үр дүнг боловсруулан мэргэжлийн дүгнэлт гаргах чадвартай болох ба орчны бохирдол, байгаль орчны үнэлгээний шинжээчдийг бэлтгэнэ.
Үзсэн : 1289
дэлгэрэнгүй


Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн 3а байр, 313 тоот
: defe@seas.num.edu.mn
: 77307730-3203, 3213