Хүрээлэн буй орчны инженер хөтөлбөр D071204
2019.04.03

Сургалтын төлөвлөгөө

Хүрээлэн буй орчны инженер хөтөлбөрийн сургалтын төлөвлөгөөтэй танилцана уу.

 

Хичээлийн уялдаа холбоо

Хүрээлэн буй орчны инженер хөтөлбөрийн хичээлийн уялдаа холбоотой энд дарж танилцана уу.

 

Мэргэжлийн онцлог, давуу тал

Хүрээлэн буй орчны бохирдол доройтлыг бууруулах, байгаль орчныг хамгаалах, бохирдлоос сэргийлэх инженерийн шийдэл боловсруулж, бодлого төлөвлөлт гүйцэтгэх үндэсний шилдэг инженерүүд бэлтгэнэ.

 

Төгсөөд ажиллах ажлын байр:

*Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам
*Олон улсын төсөл хөтөлбөр
*Уул уурхай, хүнд, хөнгөн үйлдвэрлэлийн байгаль орчны албад
*Байгаль орчны зөвлөх үйлчилгээний компани
*Их, дээд сургууль
*Төр, олон нийтийн байгууллага
*Нийслэл, орон нутгийн байгаль орны газар 

 

 

Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим

Хөтөлбөрийн зохицуулагч: Дэд профессор Ц.Соёл-Эрдэнэ

 

Үзсэн : 944

Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн 3а байр, 218 тоот
: defe@seas.num.edu.mn
: 77307730-3203, 3213