Байгаль орчныг хамгаалах технологи хөтөлбөр D071201
2015.09.18

Сургалтын төлөвлөгөө

Байгаль орчныг хамгаалах технологи хөтөлбөрийн сургалтын төлөвлөгөөтэй энд дарж танилцана уу.

 

Хичээлийн уялдаа холбоо

Байгаль орчныг хамгаалах технологи хөтөлбөрийн хичээлийн уялдаа холбоог эндээс татаж авна уу. Энэхүү хичээлийн уялдаа нь 2018-2019 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас эхлэн үйлчлэх тул намрын улиралд сонгох хичээлдээ тандалт өгөх болон хичээл баталгаажуулалт хийхээсээ өмнө энэхүү холбоотой сайтар танилцаарай.

Хөтөлбөрийн талаар

Манай орны нийгэм эдийн засгийн хөгжил эрчимжихийн хирээр үйлдвэрлэл хөгжиж, тэдгээрээс байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл ихсэн, хор хохирлын хэмжээ, төрөл, хэлбэр нь улам бүр нэмэгдсээр байна. Иймд байгаль хамгаалах технологи мэргэжил зайлшгүй шаардагдаж байгаа бөгөөд үүнийг Монгол Улсын Засгийн Газраас тэргүүлэх 40 мэргэжлийн чиглэлийн нэг болгон баталсан юм. Мөн дэлхийн хамгийн шилдэг 10 сургуулийн 9-д энэхүү мэргэжил бэлтгэгдэж байгаа нь (Хүрээлэн буй орчны инженер нэрээр) нийгмийн хөгжилд хамгийн шаардлагатай мэргэжлүүдийн нэг болохыг илтгэнэ. Түүнчлэн Монгол Улсын Засгийн Газрын шийдвэрээр томоохон үйлдвэрүүд, уул уурхай, аж ахуй нэгжүүдэд бүгдэд нь байгаль орчны алба, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн алба ажиллах ёстой болсон. Иймд энэхүү мэргэжлийн төгсөгчдөд хөдөлмөрийн өргөн зах зээл байна.  

 

Мэргэжлийн онцлог, давуу тал

Хүрээлэн буй орчны үндсэн бүрэлдэхүүн болох ус, агаар, хөрс, техноген орчны бохирдлыг бууруулах технологи боловсруулах арга аргазүйг эзэмшүүлж, орчин үетэй хөл нийлүүлсэн, чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэхэд оршино.

 

Мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвар

Байгалийн зүй тогтол, гадаад хэл, хээрийн болон суурин судалгаа

 

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа

1. Япон улсын Токио технологийн их сургууль
2. Япон улсын Нагоя их сургууль
3. Япон улсын Каназава их сургууль
4. ОХУ-ын ШУА, Газарзүйн салбар
5. Австри улсын BOKU их сургууль
6. Нидерландын TWENTY-ийн их сургууль
7. БНХАУ-ын Шинжлэх ухааны академи
8. БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ы ШУТИС
9. БНХАУ-ын Донгхуа их сургууль
10. Бельги улсын Ghent их сургууль

 

Оюутан солилцооны хөтөлбөр

 Сакура оюутан солилцооны хөтөлбөр
 БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ы ШУТИС-тай хамтарсан зуны сургалтын хөтөлбөр
 Япон-Монголын хамтарсан 1000 инженерийн хөтөлбөр
 Япон улсын Нагоя их сургуультай хамтарсан оюутан солилцооны хөтөлбөр
 Япон улсын Каназава их сургуультай хамтарсан оюутан солилцооны хөтөлбөр

 

Тэтгэлэгт хөтөлбөрүүд /тухайн хөтөлбөрт олгогддог тэтгэлэг, урамшуулал: 

Профессорын нэрэмжит тэтгэлэг, төслийн судалгааны тэтгэлэг

 

Төгсөөд ажиллах ажлын байр:

*Мэргэжлийн хяналтын газар
*Яам агентлаг хэлтэс
*Байгаль орчны алба
*Судалгааны байгууллага
*Төсөл хөтөлбөр
*Орчны чанарын алба
*Зөвлөх үйлчилгээний байгууллага
*Уул уулхайн компани

 

Дундаж цалин /тухайн мэргэжлийн хөдөлмөрийн зах зээл дэх дундаж цалин: 1.000.000 төгрөг

 

Ажлын байрны хөрвөх чадвар /Ажиллах боломжтой салбар/:

 Байгаль орчны үнэлгээ, тогтолцоо 
 Хөрс судлал, хөрсний эвдрэл, элэгдэл бохирдлын үнэлгээ, тархалт, бууруулах боломж, загварчлал
 Агаарын бохирдол, тархалт, бууруулах боломж, загварчлал
 Усны чанар, бохирдол, бууруулах боломж, загварчлал,
 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежмент
 Байгалийн нөөц судлал
 Хог хаягдлын менежмент

 

Нэмэлт мэдээлэл: 

Төгсөгчдийн 82% мэргэжлээрээ ажилладаг.

 

Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим

Хөтөлбөрийн зохицуулагч: Профессор О.Алтансүх

 

 

 

Үзсэн : 7863

Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн 3а байр, 218 тоот
: defe@seas.num.edu.mn
: 77307730-3203, 3213