Хүрээлэн буй орчин судлал D 052102
2015.09.18

Хүрээлэн буй орчин судлалын шинжлэх ухаан нь харьцангуй хожуу үүсэлтэй боловч дэлхий нийтийн хамгийн тулгамдсан асуудлыг шийдэх салбар болж байна. Энэ чиглэлийн мэргэжилтнүүдийн ажиллах орон зай, хэрэгцээ шаардлага жил ирэх тутам өсөж байгаа ба тухайлбал МУ-ын эрэлт хэрэгцээтэй 40 мэргэжлийн жагсаалтанд орсон чухал мэргэжил юм.  

Хүрээлэн буй орчны үндсэн бүрэлдэхүүн болох ус, агаар, хөрс, техноген орчин, хүн ам тэдгээр хүний нийгмээс үзүүлэх нөлөөллийн хэлбэрүүдийн талаар мэдлэг өгөх, судалгааны арга аргазүйг эзэмшүүлэхэд оршино.

Үзсэн : 2615

Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн 3а байр, 313 тоот
: defe@seas.num.edu.mn
: 77307730-3203, 3213