Ойн аж ахуй хөтөлбөрийн хичээлийн уялдаа холбоо
2018.05.09
Ойн аж ахуй хөтөлбөрийн хичээлийн уялдаа холбоог эндээс татаж авна уу. Энэхүү хичээлийн уялдаа нь 2017-2018 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлаас эхлэн үйлчилж байгаа тул хичээлийн тандалт өгөх болон хичээл баталгаажуулалт хийхээсээ өмнө энэхүү холбоотой сайтар танилцаарай.       Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим
Үзсэн : 219
дэлгэрэнгүй

Байгаль хамгаалах технологи хөтөлбөрийн хичээлийн уялдаа холбоо
2018.05.09
Байгаль хамгаалах технологи хөтөлбөрийн хичээлийн уялдаа холбоог эндээс татаж авна уу. Энэхүү хичээлийн уялдаа нь 2018-2019 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас эхлэн үйлчлэх тул намрын улиралд сонгох хичээлдээ тандалт өгөх болон хичээл баталгаажуулалт хийхээсээ өмнө энэхүү холбоотой сайтар танилцаарай.       Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн ...
Үзсэн : 272
дэлгэрэнгүй

Хүрээлэн буй орчин судлал хөтөлбөрийн хичээлийн уялдаа холбоо
2018.05.09
Хүрээлэн буй орчин судлал хөтөлбөрийн хичээлийн уялдаа холбоог эндээс татаж авна уу. Энэхүү хичээлийн уялдаа нь 2018-2019 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас эхлэн үйлчлэх тул намрын улиралд сонгох хичээлдээ тандалт өгөх болон хичээл баталгаажуулалт хийхээсээ өмнө энэхүү холбоотой сайтар танилцаарай.       Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим     ...
Үзсэн : 298
дэлгэрэнгүй

Ойн үйлдвэрлэлийн техник, технологи D082101
2017.01.09
Ойн аж ахуй хөтөлбөрийн зорилго нь: Эзэмших мэргэшлийн онцлогоос хамааран Ойн аж ахуй, Мод бэлтгэлийн аж ахуй, Хот цэцэрлэгжүүлэх салбарт үйлдвэрлэл-технологи, удирдлага зохионбайгуулалт, төсөл эрдэм шинжилгээний ажилд зориулан бэлтгэнэ. Ойн аж ахуй чиглэлийн боловсролын агуулга нь экосистемийн нэг үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг болсон Ойн үүсэл хөгжил, бүтэц бүрэлдэхүүн, хүрээлэн буй орчинд гүйцэтгэх ...
Үзсэн : 1145
дэлгэрэнгүй

Байгаль хамгаалах технологи D 071201
2015.09.18
Манай орны нийгэм эдийн засгийн хөгжил эрчимжихийн хирээр үйлдвэрлэл хөгжиж, тэдгээрээс байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл ихсэн, хор хохирлын хэмжээ, төрөл, хэлбэр нь улам бүр нэмэгдсээр байна. Иймд байгаль хамгаалах технологи мэргэжил зайлшгүй шаардагдаж байгаа бөгөөд үүнийг Монгол Улсын Засгийн Газраас тэргүүлэх 40 мэргэжлийн чиглэлийн нэг болгон баталсан юм. Мөн дэлхийн хамгийн шилдэг 10 сургуулийн ...
Үзсэн : 2587
дэлгэрэнгүй

Хүрээлэн буй орчин судлал D 052102
2015.09.18
Хүрээлэн буй орчин судлалын шинжлэх ухаан нь харьцангуй хожуу үүсэлтэй боловч дэлхий нийтийн хамгийн тулгамдсан асуудлыг шийдэх салбар болж байна. Энэ чиглэлийн мэргэжилтнүүдийн ажиллах орон зай, хэрэгцээ шаардлага жил ирэх тутам өсөж байгаа ба тухайлбал МУ-ын эрэлт хэрэгцээтэй 40 мэргэжлийн жагсаалтанд орсон чухал мэргэжил юм.   Хүрээлэн буй орчны үндсэн бүрэлдэхүүн болох ус, агаар, хөрс, ...
Үзсэн : 2642
дэлгэрэнгүй


Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн 3а байр, 313 тоот
: defe@seas.num.edu.mn
: 77307730-3203, 3213