Ойн үйлдвэрлэлийн техник, технологи D082101
2017.01.09
Ойн аж ахуй хөтөлбөрийн зорилго нь: Эзэмших мэргэшлийн онцлогоос хамааран Ойн аж ахуй, Мод бэлтгэлийн аж ахуй, Хот цэцэрлэгжүүлэх салбарт үйлдвэрлэл-технологи, удирдлага зохионбайгуулалт, төсөл эрдэм шинжилгээний ажилд зориулан бэлтгэнэ. Ойн аж ахуй чиглэлийн боловсролын агуулга нь экосистемийн нэг үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг болсон Ойн үүсэл хөгжил, бүтэц бүрэлдэхүүн, хүрээлэн буй орчинд гүйцэтгэх ...
Үзсэн : 717
дэлгэрэнгүй

Байгаль хамгаалах технологи D 071201
2015.09.18
Манай орны нийгэм эдийн засгийн хөгжил эрчимжихийн хирээр үйлдвэрлэл хөгжиж, тэдгээрээс байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл ихсэн, хор хохирлын хэмжээ, төрөл, хэлбэр нь улам бүр нэмэгдсээр байна. Иймд байгаль хамгаалах технологи мэргэжил зайлшгүй шаардагдаж байгаа бөгөөд үүнийг Монгол Улсын Засгийн Газраас тэргүүлэх 40 мэргэжлийн чиглэлийн нэг болгон баталсан юм. Мөн дэлхийн хамгийн шилдэг 10 сургуулийн ...
Үзсэн : 2214
дэлгэрэнгүй

Хүрээлэн буй орчин судлал D 052102
2015.09.18
Хүрээлэн буй орчин судлалын шинжлэх ухаан нь харьцангуй хожуу үүсэлтэй боловч дэлхий нийтийн хамгийн тулгамдсан асуудлыг шийдэх салбар болж байна. Энэ чиглэлийн мэргэжилтнүүдийн ажиллах орон зай, хэрэгцээ шаардлага жил ирэх тутам өсөж байгаа ба тухайлбал МУ-ын эрэлт хэрэгцээтэй 40 мэргэжлийн жагсаалтанд орсон чухал мэргэжил юм.   Хүрээлэн буй орчны үндсэн бүрэлдэхүүн болох ус, агаар, хөрс, ...
Үзсэн : 2263
дэлгэрэнгүй


Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн 3а байр, 313 тоот
: defe@seas.num.edu.mn
: 77307730-3203, 3213