Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт хөтөлбөрийн магистр, докторын сургалтын төлөвлөгөө
2016.10.21

Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт хөтөлбөрийн магистр судалгаа, магистр мэргэжлийн сургалтын төлөвлөгөө

Мэргэжлийн магистр

 

Судалгааны магистр

 

Доктор

 

Үзсэн : 0

Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн 3а байр, 313 тоот
: defe@seas.num.edu.mn
: 77307730-3203, 3213