Эцэг/эхийн нэр:Ням-Осор
Нэр:Батхүү
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Профессор
Ойн генетик, экофизиологийн Лабораторийн эрхлэгч
Өрөө дугаар:3-р байр 306 тоот
Өрөөний утас:77307730-2408

 

I. БОЛОВСРОЛЫН БАЙДАЛ

Доктор (Ой, хүрээлэн буй орчны ухааны)

Сөүлийн Үндэсний Их Сургууль 2009 онд Ой судлалын ухааны докторын зэрэг хамгаалсан

(Удирдагч: Проф. Ли Дон Коо)

Магистрын зэрэг (Ой судлал)

Монгол Улсын Их Сургууль, 1997

(Удирдагч: Проф. Гомбосүрэн)

Бакалавр зэрэг (Ой судлал)

Монгол Улсын Их Сургууль, 1995

 

II. МЭРГЭЖЛИЙН АЖЛЫН ТУРШЛАГА

2015,01~

Профессор, Ойн генетик, экофизиологийн лабораторийн эрхлэгч

2014.09~

Профессор, Ойн генетик, селекц, Модлог ургамлын физиологи

2013.5~2014.06

Дэд профессор Ойн генетик, селекц, Ойн өвчин судлал, Модлог ургамлын физиологи

2010.03- 2013.05

Захирал, МУИС-ийн Биологи, Биотехнологийн сургууль

2009.09- эхлэн

Дэд профессор Ойн генетик, селекц, Ойн өвчин судлал, Модлог ургамлын физиологи

2008.09 - эхлэн

Ахлах багш, Ойн генетик, селекц, Ойн өвчин судлал, Модлог ургамлын физиологи,

2003. 03 – 2008.09

Докторант, Сөүлийн Их Сургууль, Хөдөө Аж Ахуй, Байгалийн Шинжлэлийн Коллеж, Ой хүрээлэн Буй Орчны Сургууль

2002.03-2003.02

Ахлах багш, Ойн генетик, селекц, Ойн хөрс судлал, МУИС

2001.07-2002.03

Мэргэжил дээшлүүлэх курс, Япон улсын Ибараки мужийн Ой Судлалын хүрээлэн,

1999.09-2001.09

Багш, Ойн генетик, селекц, Ойн хөрс судлал, МУИС

1997.02-1999.09

Багш, Ойн генетик, селекц, Ойн хөрс судлал, МУИС

 

III. ТӨГССӨН КУРС, ДАМЖАА БОЛОН ГАДААДАД АЖИЛЛАСАН ТУРШЛАГА 

2003.7-2003.8

Судлаач, Оросын ШУА-ын Алс Дорнод дахь салбар, Биологи, Хөрс Судлалын Хүрээлэн

2001.7-2002.3

Мэргэжил дээшлүүлэх курс, Япон улсын Ибараки мужийн Ой Судлалын хүрээлэн

 

IV. СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Ойн үр судлал, ойн үрийн аж ахуй

Ойн үрийн биологи

Ойн генетик селекц, мод үржүүлэг

Ойн нөхөн сэргээлт,
Модлог ургамлын экофизиологийн судалгаа

 

V. ОЛОН УЛСЫН ТӨСӨЛ, ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ТУРШЛАГА

(1) (2003-2008) “Cooperative Research for Restoration of Degraded Ecosystems in Northeast Asian Regions”. Монгол-Орос-Хятад-Солонгосын Хамтарсан Төсөл. Санхүүжүүлэгч байгууллага: Солонгосын ШУ, Инженерийн Сан (KOSEF) ба Солонгосын Ойн Алба (KFS) “Forest Science & Technology Projects (No. S210707L1010)”. (Монголын болон Оросын талын судалгааны багийн судлаач; 2003-2008). Төслийн үр дүнгийн тайлан 5 боть (Солонгос хэл дээр) болгон хэвлэгдсэн. Докторын диссертацын ажил, 4 удаа ОУ-ын хуралд илтгэл хэлэлцүүлсэн.

(2) (2008-2009) “Restoration of Forest Ecosystem Function on Different Forest Zones” (CERES). Санхүүжүүлэгч байгууллага: Солонгосын Ойн Алба (KFS). (Монголын болон Оросын талын судалгааны багийн судлаач; 2007-одоог хүртэл). Докторын диссертацын ажил болон ОУ-ын мэргэжлийн сэтгүүлд 1 өгүүлэл хэвлүүлсэн.

(3) (2007-2016) Монгол-Солонгосын Хамтарсан “Ногоон Хэрэм” төслийн Судалгааны Зөвлөлийн дарга, судлаач (2007 оноос одоог хүртэл). Санхүүжүүлэгч байгууллага: Солонгосын Ойн Алба (KFS). Судалгааны Зөвлөлийн ажлын хүрээнд хээрийн бүсийг ногооруулах, ойжуулахад зориулан өвслөг болон модлог ургамлын сонголт, хөрсний үржил шим сайжруулах, усалгааны горимын зэрэг судалгааг хийж байгаа бөгөөд удирдаж буй 3 магистрант орон нутгийн менежерээр, ой судлалын ангийн 2 оюутан шалгаруулж туслах ажилтнаар жил бүр ажиллуулж байна. Төслийн судалгааны тайланг жил бүр бэлтгэн Монгол, Солонгос хэл дээр гаргадаг.

(4) (2007-2009) “School Forest-Сургуулийн Ой” төслийн Монголын талын зөвлөх, судлаач. Санхүүжүүлэгч байгууллага: Солонгосын “Forest for Life” ТББ. Хамтран хэрэгжүүлэгч: Солонгосын Зүүн Хойд Азийн Ойн Чуулган, Монголын Ойн Чуулган. (2007 оноос одоог хүртэл). Төслийн хүрээнд Төв аймгийн Зуун Мод хотын Сайнт Поул дунд сургуулийн орчныг ногооруулах ажил хийсэн. Төслийн тайланг жил бүр гарган ажиллаж байна. Цаашид УБ хотын сургуулиудад хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. 1 оюутны бакалаврын (Д. Од, бакалаврын ажлын сэдэв: “Бага, дунд сургууль орчмын ногоон байгууламжийн одоогийн байдал болон хэтийн төлөвлөлт” 2009 онд төгссөн) ажил бичигдсэн.

(4) (2004-одоог хүртэл) “Тужийн Нарсны Ойн Нөхөн Сэргээлт, Ойжуулалт” төслийн Монголын талын зөвлөх, судлаач. Санхүүжүүлэгч байгууллага: Солонгосын Юхан Кимберли компани. Хамтран хэрэгжүүлэгч: Солонгосын Зүүн Хойд Азийн Ойн Чуулган, Монголын Ойн Чуулган, Тужийн Нарсны Байгалийн Цогцолбор Газрын Хамгаалалтын Захиргаа. (2004 оноос одоог хүртэл). Төслийн хүрээнд 2004-2009 онд нийт 750 га талбайг ойжуулсан. Ойжуулалтын мониторинг судалгааг хийж докторын диссертац (С. Гэрэлбаатар) бичиж хамгаалсан.

(5) (2009-одоог хүртэл) “Ойн нөхөрлөлийн чадавхийг бэхжүүлэх замаар Доройтсон Ойг нөхөн сэргээх” төслийн Монголын талын зөвлөх, судлаач. Санхүүжүүлэгч байгууллага: Солонгосын Дэгү Хотын Банк. Хамтран хэрэгжүүлэгч: Солонгосын Зүүн Хойд Азийн Ойн Чуулган, Монголын Ойн Чуулган. (2009 оноос одоог хүртэл). Төслийн хүрээнд 30 га ойжуулалтыг Мөнгөнморть суманд хийсэн бөгөөд 2009 оноос эхлэн жил бүр орон нутгаас Улаанбаатар хотод Их, дээд сургуульд суралцаж буй 2 оюутанд сургалтын тэтгэлэг олгуулж байна.

(6) (2010-одоог хүртэл) “Цөлжилтийн судалгааны хээрийн бүсийн урт хугацааны суурин судалгааны төв байгуулах” Швейцарийн Хөгжлийн Агентлагийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй төслийн Судалгааны багийн гишүүн. (2010 оноос эхлэн). Төслийн хүрээнд говь, хээрийн бүсийн модлог, сөөглөг ургамлын экофизиологийн судалгааг хийж 5-6 оюутан дагалдуулан ажиллаж байна.

(7) (2009-2012) Ногоон Хөгжлийн Агентлаг (KGPA), Солонгосын Ойн Нийгэмлэг (KFS) болон МУИС-ийн Хамын Ажиллагааны гэрээний дагуу Оюутан Солилцооны Хөтөлбөрийн гүйцэтгэгч. Хөтөлбөрийн хүрээнд Солонгосын 10 гаруй их дээд сургуулийн Ой судлал мэргэжлээр суралцагч 90 гаруй оюутан, 20 гаруй багш нар 2009-2012 онуудад Монгол улсад ирж цөлжилт, цөлжилттэй тэмцэх ажилтай танилцах, мод тарих үйд ажиллагаанд оролцсон.

(8) (2012-2014) Солонгосын Судалгаан Сан болон Монголын Шинжлэх ухаан технологийн сангийн хамтарсан санхүүжилттэй “Цөлжилттэй тэмцэх агро-ойн зохимжит хувилбарыг боловруулах нь” сэдэвт төслийн удирдагч. Төслийн хүрээнд Говь болон хуурай хээрийн судалгааны дээж талбай байгуулан модлог ургамлын зүйлийн сонголт, үр тарианы ургамлын сонголтыг хийх судалгааг хийж тэдгээр ургамлын экологи, физиологийн  судалгааг хийж байна.

(9) (2010-2011) Evaluation of Miscanthus (Miscanthus x giganteus)’s productivity and adaptation pilot project in Mongolia, funded by Dongbu Hannong-Agricultural Business, Republic of Korea. Энэхүү судалгааны төслийн хүрээнд биотүлшний зориулалтаар Miscanthus ургамлын Монголд нутагшуулан судалсан бөгөөд төслийн хүрээнд Бакалаврын ажил нэгийг хамгаалуулсан болно.

(10) (2011~) Seabuckthorn (Hippophae rhamnoides L.), plantation and development of medicinal and cosmetic products, funded by Dongguk University, Republic of Korea. Энэхүү хамтарсан судалгааны Чацарганы плантацийг Төв аймаг, Батсүмбэр сум, Үдлэг дахь Ойн сургалт-үйлдвэрлэлийн төв дээр 4,2 га талбайд байгуулан эхний ургацыг 2013 оноос эхлэн авч зарим төрлийн гоо сайхны болон хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн боловсруулах технологийн судалгааг хамтран гүйцэтгэж байна.

(11) (2013-2014). Evaluation of Camelina (Camelina sativa L.)’s productivity and adaptation test pilot project in Mongolia implemented jointly with Sejong University and funded by Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, Republic of Korea. Энэхүү судалгааны төслийн хүрээнд тосны ургамал болох Camelina sativa L-ийг Монгол улсад нутагшуулан хүнсний болон гоо сайхны зориулалтаар ашиглах, Рапс тосны ургамалтай харьцуулсан судалгаа, цөлжилттэй тэмцэх ажилд ашиглах боломжийн судалгааг гүйцэтгэж байна.

(12) (2013-2016) Biodiversity Research Program and Establishment of Joint Long Term Ecological Research Station in Mongolia, funded by National Institute of Biological Resources, Republic of Korea. Энэхүү судалгааны хүрээнд Солонгос-Монголын хамтарсан “Биологийн олон янз байдлын судалгааны лабораторийг МУИС-ийн Хичээлийн 2-р байр, 492 тоот өрөөнд; Хээрийн судалгааны лабораторийг Төв аймаг, Батсүмбэр сум, Үдлэг дахь Ойн сургалт-үйлдвэрлэлийн төв дээр тус тус байгуулсан. Мөн төслийн хүрээнд Кёнбукийн Их Сургуульд Магистрантурт-1, Докторантурт-1 оюутныг сургалтын бүрэн тэтгэлэгт хамруулан сургаж байна.

(13) (2013-2015) Studies on the collection of Wild plant seeds in Northeast Asia and Establishment of East Asia Biodiversity Conservation Network supported by Korea National Arboretum. Солонгос Улсын Үндэсний Арборетум (Korea National Arboretum)-ийн дэмжлэгтэй хэрэгжиж буй энэхүү төслийн хүрээнд байгалийн ургамлын үрийн сан байгуулах, улмаар Зүүн Азийн Биологийн Олон Янз Байдлыг Хамгаалах Сүлжээ Олон Улсын Байгууллагыг байгуулахаар ажиллаж байна.

(14) (Sept-Oct, 2016) “Short-term project on Forest Landscape Restoration in Central Asia”, project manager, supported by International Union of Forest Research Organizations (IUFRO) and National Institute of Forest Science (NIFOS), Republic of Korea.

(15) (2015~) “The Assessment of the Status of Saxaul Forest in Khar Yamaat, Ulaanbdarakh soum, Dornogobi province and study of their Restoration” project leader, supported by AREVA-Mongolia Co.Ltd.

(16) (2016-2017) “Population Characteristics of Natural Saxaul (Haloxylon ammodendron C.A.MEY) Bunge. forests and studies for conservation and restoration” project leader, funded by Asia Research Center, National University of Mongolia.

(17) (2017~) “Research Project for the Restoration of Degraded Grasslands in Mongolia and Mass Production of Useful Biological Resources in Mongolia”, project leader, funded by National Institute of Biological Resources, Republic of Korea

 

VI. МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ГИШҮҮНЧЛЭЛ

Member of International Union of Forest Research Organizations (IUFRO), 1998¬present

Deputy Coordinator, IUFRO Division 1, Working Group 1.01.13 Long-term research on forest ecosystem management in Northeast Asia,

Member, The Korean Forest Society, 2004 ~ present

Member, The Mongolian Forest Forum, 2002~ present 

Нэг сэдэвт бүтээл

Nyam-Osor Batkhuu, Badamdorj Bayartogtokh, Wei Cao et al., 2015. “Important Plants of East Asia II: Endemic plant stories”. Korea National Arboretum, Pocheon, Republic of Korea. 232 pages.

Urgamal Magsar, Ohseok Kwon, Badamdorj Bayartogtokh, Nyam-Osor Batkhuu et al., 2015. The handbook for traditional knowledge on Biological Resources, Mongolia. National Institute of Biological Resources, Incheon, Republic of Korea. 626 pages.

Nyam-Osor Batkhuu, Badamdorj Bayartogtokh, Wei Cao et al., 2014. “Important Plants of East Asia: Plants tell stories”. Korea National Arboretum, Pocheon, Republic of Korea. 223 pages.

Batkhuu Nyam-Osor 2012. “State of Forests of Mongolia” In “Ecological Management of Forests”. Chapter IV. Seoul National University. Republic of Korea. pp 253-260.

Nyam-Osor Batkhuu, 2009. “Seed Quality and Growth Performance of Seed Sources of Siberian Larch (Larix sibirica Ldb.) and Scots Pine (Pinus sylvestris L.) in Mongolia” PhD dissertation, pp 193.

Tsogtbaatar Jamsran, Nyam-Osor Batkhuu, Don Koo Lee, Yeong Dae Park, Go Eun Park, 2008. “Forest Rehabilitation in Mongolia”. In “Restoration and Rehabilitation of Degraded Forests in Northeast Asia” pp. 57-98.

 

Эрдэм Шинжилгээний Мэргэжлийн Сэтгүүл хэвлүүлсэн бүтээл

International and Domestic Scientific Journals:

Go Eun Park, Don Koo Lee, KiWoo Kim, Nyam-Osor Batkhuu, Jamsran Tsogtbaatar, Jiao-Jun Zhu, Yonghuan Jin, Pil Sun Park, Jung Oh Hyun and Hyun Seok Kim 2016. Morphological Characteristics and Water-Use Efficiency of Siberian Elm Trees (Ulmus pumila L.) within Arid Regions of Northeast Asia. Forests 2016, 7, 280; doi:10.3390/f7110280

Bayarsaikhan Udval, Tserenbaljir Dashzeveg, Nyam-Osor Batkhuu, 2016. Soil characteristics of seed production forests of Scots pine (Pinus sylvestris Ldb.). Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, Vol. 56 No03 (2019). DOI: http://dx.doi.org/10.5564/pmas.v56i3.683 (in Mongolia)

Bayarsaikhan Udval, Ts.Dashzeveg, Nyam-Osor Batkhuu, 2014. Seed quality of Scots pine (Pinus sylvestris Ldb.) seed trees. Монгол орны Геоэкологийн асуудал. №10: 152-158 хуу. (in Mongolia)

Udval Bayarsaikhan and Batkhuu Nyam-Osor 2013. Seed and Cone Characteristics of Scots pine (Pinus sylvestris L.) from Diverse Seed Sources in Northern Mongolia. Eurasian Journal of Forest Research, 16-1: 51-56.

Park Yeong Dae, Lee Don Koo, Nyam-Osor Batkhuu. 2012. Woody Species Variations in Biomass Allocation, Photosynthetic WUE and Carbon Isotope Composition under Natural Drought Condition in Mongolia. Journal of Environmental Science and Management. pp 29-37.

Nyam-Osor Batkhuu, SerOddamba, B., Khaulenbek, A., Janchivdorj, L., Batkhishig, O., 2012. Species selection for greening of Gobi desert and effects of watering and fertilizer on their growth performance. Scientific Journal of Mongolian University of Science and Technology, No3/126: pp 130-136.

Nyam-Osor Batkhuu, Enkhchimeg Tsedensodnom, Tsogtbaatar Jamsran, Park Go Eun, 2012. Seedling growth, biomass allocation and drought tolerance Siberian Elm (Ulmus pumila L.) of Ulaanbaatar green zone area. Scientific Journal of Mongolian University of Science and Technology, No 3/126: pp 97-104.

Nyam-Osor Batkhuu, Don Koo Lee & Jamsran Tsogtbaatar. 2011. Forest and Forestry Research and Education in Mongolia. Journal of Sustainable Forestry, 30:6, 600-617.

Enkhchimeg Tsedensodnom, Jamsran Tsogtbaatar, Nyam-Osor Batkhuu, Ser-Oddamba Byambadorj, Park Go Eun, 2011. Seedling growth, biomass allocation and physiological performances of geographycal different seed sources of Siberian Elm (Ulmus pumila L.). Scientific Journal of Institute of Botany, Mongolian Academy of Sciences. No 3. pp184-197.

Enkhchimeg Tsedensodnom, Nyam-Osor Batkhuu, Jamsran Tsogtbaatar, Ser-Oddamba Byambadorj, Park Go Eun, 2011. Seedling growth, biomass allocation of two-year-old seedling of Siberian Elm (Ulmus pumila L.) under different salt treatments. Scientific Journal of Institute of Geoecology, Mongolian Academy of Sciences. Special issue. pp 107-119.

Enkhchimeg Tsedensodnom, Nyam-Osor Batkhuu, Jamsran Tsogtbaatar, Park Go Eun, 2011. The effects of salt on the leaf area index and chlorophyll content of Siberian Elm (Ulmus pumila L.). Scientific Journal of National University of Mongolia. No 15/346 pp 150-158.

Nyam-Osor Batkhuu, Don Koo Lee, Jamsran Tsogtbaatar, Yeong Dae Park. 2010. Seed quality of Siberian larch (Larix sibirica Ldb.) from geographically diverse seed sources in Mongolia. Scandinavian Journal of Forest Research, 2010; 25 (Suppl 8): 101-108

Nyam-Osor Batkhuu, Don Koo Lee, Jamsran Tsogtbaatar, Park Yeong Dae, Ravdanlkhumbuu Bat-Amgalan. 2010. Seed Quality of Scots pine (Pinus sylvestris L.) from geographically Diverse Seed Sources in Mongolia. Scientific Journal of Institute of Botany, Mongolian Academy of Sciences. No. 21: 289-297.

Nyam-Osor Batkhuu, Don Koo Lee & Jamsran Tsogtbaatar. 2011. Forest and Forestry Research and Education in Mongolia. Journal of Sustainable Forestry, 30:6, 600-617.

Nyam-Osor Batkhuu, Enkhchimeg Tsedensodnom, Jamsran Tsogtbaatar, Park Go Eun, 2009. Seed quality, seedling growth and biomass allocation of Siberian Elm (Ulmus pumila L.,). Proceedings of 85 Anniversary Conference on Forestry Sector in Mongolia. pp 143-150.

Jamsran Tsogtbaatar, Batkhuu Nyam-Osor, Don Koo Lee, Yeong Dae Park, Go Eun Park. 2008. Forest Rehabilitation in Mongolia. In: Don Koo Lee, Yeong Dae Park (ed). Restoration and Rehabilitation of Degraded Forests in Northeast Asia. 57-95 pp. Seoul. Korea.

Batkhuu Nyam-Osor, Don Koo Lee, Yeong Dae Park, Jamsran Tsogtbaatar, 2007. Growth, biomass allocation and water-use efficiency of two-year-old Siberian larch (Larix sibirica Ldb.) seedlings from diverse seed sources of Mongolia. Forest Science and Technology Vol 3, No. 1: 40-46.

A.I. Kudinov, Yu.I. Man’ko, G.N. Butovets, G.A. Gladkova, E.V. Zhabyko, Don Koo Lee, Ho-Sang, Kang, Batkhuu Nyam-Osor, 2007. Specific Features of the Dynamics of Virgin Coniferous-Broadleaved Forests in Southern Primorye. Russian Journal of Forest Science. No3: 11-22.

Nyam-Osor Batkhuu, Don Koo Lee, Jamsran Tsogtbaatar, Park Yeong Dae, Ravdanlkhumbuu Bat-Amgalan and Park Go Eun, 2006. Variation in Seed Quality, Seedling Growth and Biomass Allocation of One-year-old Siberian Larch (Larix sibirica Ledeb.) Seedlings Grown in Different Conditions from Diverse Seed Sources of Mongolia. Mongolian Journal of Biological Sciences. Vol. 4 (2): 15-23.

Yuri Ivanovich Man'ko, Don Koo Lee, Ho-Sang Kang, Batkhuu Nyam-Osor, 2004. State of Forests and Biodiversity Conservation in Primorsky Krai, Russian Far East. Journal of Korean Forest Society. 93 (6): 388-396.

Don Koo Lee., Yeong Dae Park, Nyam-Osor Batkhuu. 2004. Water use efficiency in five different species of one-year-old seedlings grown in field nursery in Mongolia. МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичгийн тусгай дугаар No 14 (225). хх 68-77.

Don Koo Lee, Yeong Dae Park, Batkhuu Nyam-Osor, 2003. Water Use Efficiency in Five Different Species of One-year-old seedlings Grown in a Field Nursery in Mongolia, The Korean Journal of Quaternary Research. Vol.17 (2): 123-128.

 

Олон улсын болон Үндэсний хэмжээний хурлын эмхэтгэлд хэвлүүлсэн бүтээл:

International and National Proceedings:

Batkhuu Nyam-Osor, Gerelbaatar Sukhbaatar, Ser-Oddamba Byambadorj, 2016. Forest and Landscape Restoration in Mongolia. Abstract book of the IUFRO Regional Congress for Asia and Oceania 2016 “Forests for Sustainable Development: The Role of Research”. 24-27 October, 2016. Beijing, China. pp. 61.

Ser-Oddamba Byambadorj, Batkhuu NyamOsor, Khaulenbek Akhmadi, Janchivdorj Lunten, Batkhishig Ochirbat, 2016. Growth performance of several woody species planted in semi-desert regions of Mongolia. Abstract book of the IUFRO Regional Congress for Asia and Oceania 2016 “Forests for Sustainable Development: The Role of Research”. 24-27 October, 2016. Beijing, China. pp. 339.

Enkhchimeg Tsedensodnom, Batkhuu Nyamosor, Khaulenbek Akhmadi, Janchivdorj Lunten, Batkhishig Ochirbat, Ser-OddambaByambadorj, 2016. Population characteristics of two distinctive Saxaul stands from Mongolia. Abstract book of the IUFRO Regional Congress for Asia and Oceania 2016 “Forests for Sustainable Development: The Role of Research”. 24-27 October, 2016. Beijing, China. pp. 339-340.

Batzorig Yadamsuren, Batkhuu Nyam-Osor, Enkhchimeg Tsedensodnom, Baysgalan Dagvadorj, 2016. Growth and Biomass allocation of two-year-old Saxaul seedlings under different concentration of salt stress. Abstract book of the IUFRO Regional Congress for Asia and Oceania 2016 “Forests for Sustainable Development: The Role of Research”. 24-27 October, 2016. Beijing, China. pp. 340-341.

Ser-OddambaByambadorj, Nandingerel Daramragchaa, Batkhuu Nyam-Osor, Khaulenbek Akhmadi, Janchivdorj Lunten, Batkhishig Ochirbat, 2016. Growth performance of several woody species planted in dry-steppe regions of Mongolia. Abstract book of the IUFRO Regional Congress for Asia and Oceania 2016 “Forests for Sustainable Development: The Role of Research”. 24-27 October, 2016. Beijing, China. pp. 342.

Ser-OddambaByambadorj, Batkhuu Nyam-Osor, Zoljargal Sainbuyan, Batzorig Yadamsuren, Khaulenbek Akhmadi, Janchivdorj Lunten, Batkhishig Ochirbat, 2016. Effects of irrigation and soil type on the growth and biomass accumulation in two-year-old Saxaul seedlings. Abstract book of the IUFRO Regional Congress for Asia and Oceania 2016 “Forests for Sustainable Development: The Role of Research”. 24-27 October, 2016. Beijing, China. pp. 342-343.

Batkhuu Nyam-Osor, Oyuntugs Altantugs, Enkhchimeg Tsedensodnom, Ser-OddambaByambadorj, 2016. Effects of fertilization on the chlorophyll content and leaf morphological characteristics in several woody species in Mongolia. Abstract book of the IUFRO Regional Congress for Asia and Oceania 2016 “Forests for Sustainable Development: The Role of Research”. 24-27 October, 2016. Beijing, China. pp. 351.

Batkhuu Nyam-Osor, Zoljargal Sainbuyan, Enkhchimeg Tsedensodnom, Ser-OddambaByambadorj, 2016. Leaf water potential and stomata characteristics under different irrigation regimes in some trees planted in dry regions of Mongolia. Abstract book of the IUFRO Regional Congress for Asia and Oceania 2016 “Forests for Sustainable Development: The Role of Research”. 24-27 October, 2016. Beijing, China. pp. 351-352.

Batkhuu Nyam-Osor, Narantugs Dulamsuren, Enkhchimeg Tsedensodnom, Ser-OddambaByambadorj, Tsagaantsooj Nanzaddorj, Wuyanga Bold, 2016. Seed quality traits of two distinctive Saxaul (Haloxylon ammodendron C.A.Bunge) populations of Mongolia. Abstract book of the IUFRO Regional Congress for Asia and Oceania 2016 “Forests for Sustainable Development: The Role of Research”. 24-27 October, 2016. Beijing, China. pp. 354.

Batkhuu, N-O, Enkhchimeg, T, Oyuntugs, A, and Ser-Oddamba, B. 2016. Seed germination of Saxaul (Haloxylon ammodendron C.A.Bunge) under different salt concentrations. The 7th East Asia Federation of Ecological Societies (EAFES) International Congress. 19-22 April, 2016. Daegu, Korea. pp. 338.

Batkhuu, N-O, Byambadorj, S-O, Sainbuyan, Z, Yadamsuren, B, Lunten, J, Akhmadi, K, Occhirbat, B, and Enkhchimeg, T. 2016. Effects of soil type and irrigation regime on the growth of Saxaul (Haloxylon ammodendron C.A.Bunge) seedlings. The 7th East Asia Federation of Ecological Societies (EAFES) International Congress. 19-22 April, 2016. Daegu, Korea. pp. 112.

Nyam-Osor Batkhuu, Batlai Oyuntsetseg, Badamdorj Bayartogtokh, 2016. Climate Change and Forest Vegetation Monitoring in Mongolia. The 7th East Asia Federation of Ecological Societies (EAFES) International Congress. 19-22 April, 2016. Daegu, Korea. pp. 86.

Nyam-Osor Batkhuu, 2016. Status of Desertification and Korea-Mongolia Joint “Green Belt” Plantation Project in Mongolia. 2016 FAO Asia-Pacific Forestry Week, Session “ Forest Landscape Restoration ad Land Degradation Neutrality in Asia” 26 February, 2016. Clark city, Philippines. pp. 69-90.

Nyam-Osor Batkhuu, Batlai Oyuntsetseg, Badamdorj Bayartogtokh, Magsar Urgamal, 2015. Climate change and vegetation monitoring in Mongolia. The 2015 East Asia Biodiversity Conservation Network (EABCN) Workshop. 1-6 June, 2015. Tsukuba, Japan.

Sungsik Cho, Byambadorj Ser-Oddamba, Nyam-Osor Batkhuu, Hyun Seok Kim, 2015. Comparison of morphological and physiological characteristics and water use of plantation species for combating desertification in Mongolia. Abstract COS 15-7, 2015 Ecological Society of America, 9-14 August, 2015. Baltimore, Maryland. USA.

Nyam-Osor Batkhuu, 2015. Effects of different irrigation and fertilization regimes on growth and water use in several woody species in semi-arid area of Mongolia. Korea-Mongolia Symposium on Combating Desertification Research in Mongolia. 25 August, 2015. Ulaanbaatar.

Nyam-Osor Batkhuu, Tsedensodnom Enkhchimeg, Altantugs Oyuntugs, Byambadorj Ser-Oddamba, Batmunkh Temuulen. 2015. Seed quality of Saxaul (Haloxylon ammodendron (C.A.Mey) Bunge) from Bayanzag, Mongolia. In the Proceedings of International Conference “Ecosystemns of Central Asia under current conditions of Socio-economic development” Ulaanbaatar, Mongolia. pp 140-144.

Dugarjav, Ch, Tsengel, B, Batkhuu, N, Enkhbold, G, Norovsambuu, S. 2015. A study on Quality of Forest seeds. In the Proceedings of International Conference “Ecosystemns of Central Asia under current conditions of Socio-economic development” Ulaanbaatar, Mongolia. pp 177-180.

Nyam-Osor Batkhuu, Don Koo Lee, Jamsran Tsogtbaatar, Yeong Dae Park, B. Ser-Oddamba, 2015. Growth and Biomass allocation of one-year-old seedlings of Scots pine (Pinus sylvestris L.) under different photoperiod regimes from diverse seed sources of Mongolia. Expert Workshop on “Restoration and Adaptation of Mountain Forests in Central and Northeast Asia”. 1-22 October, 2015. Bishkek, Kyrgyzstan.

Nyam-Osor Batkhuu, 2015. State of Forestry related Research in Mongolia. International Workshop on “Long-term Ecological Research and Sustainable Forest Management in Northeast Asia”. 26-29 October, 2015. Yanji, China.

Byambadorj Ser-Oddamba, Nyam-Osor Batkhuu, Sainbuyan Zoljargal, Yadamsuren Batzorig, Lunten Janchivdorj, Akhmadi Khaulenbek, Ochirbat Batkhishig, Tsedensodnom Enkhchimeg, 2015. Effects of soil and irrigation on the growth characteristics of Saxaul (Haloxylon ammodendron C.A.Bunge) seedlings. Khurel Togoot-2015. Young Researcher’s Scientific Conference, Khurel Togoot, Ulaanbaatar, Mongolia. pp. 72-77.

Nyam-Osor Batkhuu, 2015. Introduction to the Programme in Forestry at the National University of Mongolia. National Conference on “State of the Forestry Education in Mongolia”. 04 December, 2015. Ulaanbaatar, Mongolia.

Nyam-Osor Batkhuu, 2015. Environmental Issues and Climate Change in Mongolia. 7th PKU-SNU-NUM Joint Workshop on Environment and Energy. 6-9 Jan, 2014. Pekin University Graduate School in Sehnzhen. Shenzhen, China. pp. 6-20.

Nyam-Osor Batkhuu, Odgerel Bulguutei, Misun Park, 2014. Policies for avoiding deforestation and desertification in Mongolia. 4th International Training Workshop on REDD+: Economics and Policy Environment. 3-6 November, 2014. Seoul National University, Republic of Korea. pp. 146-168.

Nyam-Osor Batkhuu, Akhmadi Khaulenbek, Ochirbat Batkhishig, Lunten Janchivdorj, Byambadorj Ser-Oddamba, 2014. Inter-species variation in growth and water-use efficiency of several woody species in afforestation site in dry steppe of Mongolia. International Symposium on the Biodiversity Conservation in North-East Asia. 14-18 Oct, 2014. National Institute of Biological Resources, Republic of Korea. pp. 149-168.

Badamdorj Bayartogtokh, Nyam-Osor Batkhuu, Batlai Oyuntsetseg, 2014. Conservation issues of Rare and Endangered species in Mongolia. The 2014 EABCN Symposium on “Conservation and Sustainable Development of Biodiversity in East Asia”. 13 October, 2014. Pyeongchang, Republic of Korea. pp 23-25.

Byambadorj Ser-Oddamba, Cho Sung Sik, Nyam-Osor Batkhuu, Akhmadi Khaulenbek, 2014. Forest Biodiversity and Forest restoration in Mongolia with case study. International Workshop on “Forest Seed and Plant Conservation in East Asia”. 14 October, 2014. Pyeongchang, Republic of Korea. pp. 129-154.

Nyam-Osor Batkhuu, Akhmadi Khaulenbek, Ochirbat Batkhishig, Lunten Janchivdorj, Byambadorj Ser-Oddamba, 2014. Growth performance of several woody species in afforestation site in dry steppe of Mongolia under different watering and fertilizer treatments. The International Forestry Review Vol 16(5): 231.

Tsedensodnom Enkhchimeg, Nyam-Osor Batkhuu, Jamsran Tsogtbaatar, 2014. Growth characteristic of Ulmus pumila L. seedlings from different seed sources in Mongolia. The International Forestry Review Vol 16(5): 371.

Tsedensodnom Enkhchimeg, Nyam-Osor Batkhuu, 2014. Salt tolreance of Ulmus pumila L seedlings from geographycally different seed sources. The International Forestry Review Vol 16(5): 371.

Batkhuu Nyam-Osor, 2014. Introduction to the Green Belt project in Mongolia. International Workshop on Forests and Sustainable Development Goals in Northeast Asia. 20-23July 2014. Institute of Applied Ecology, Chinese Academy of Forest Sciences, Yanji, China.

Sungsik Cho, Byambadorj Ser-Oddamba, Nyam-Osor Batkhuu, Hyun Seok Kim, 2014. Inter-specific comparison in water use with different water irrigation regimes at Korea-Mongolia Greenbelt plantation. Sustainable Forest Ecosystem Management in Rapidly Changing World. Joint International Symposium by Korea, Japan and Taiwan. 28-30 May, 2014. SNU, HOAM Faculty house, Seoul, Republic of Korea. p 23.

Sungsik Cho, Byambadorj Ser-Oddamba, Nyam-Osor Batkhuu, Hyun Seok Kim, 2014. Inter-specific comparison in water and carbon balances with different water irrigation regimes at Korea-Mongolia Greenbelt plantation. The 6th EAFES International Congress on “Ecosystem dynamics in changing environment”. 9-11 April, 2014. Haikou, China. pp 18-19.

Nyam-Osor Batkhuu, Sukhbaatar Gerelbaatar, Jamsran Tsogtbaatar, 2013. “Forest Restoration and Combating Desertification Research in Mongolia” International Workshop on “International Workshop on Long-term Forest Research and Policy on Restoration of Degraded Forests and Sustainable Forest Management in Northeast Asia” 1-6 Dec., 2013. Shenyang, China. pp 13.

Nyam-Osor Batkhuu, Batlai Oyuntsetseg, 2013. “Climate change and Biodiversity researches in Mongolia” International Symposium on “Role of the Arboretum and Botanical Garden against Climate change of the East Asia” 05-08 Nov, 2013. Olympic park hotel, Seoul, Republic of Korea. pp 32.

Batlai Oyuntsetseg, Magsar Urgamal, Nyam-Osor Batkhuu, 2013. “The Database of Herbarium and Flora of Mongolia” International Symposium on “Role of the Arboretum and Botanical Garden against Climate change of the East Asia” 05-08 Nov, 2013. Olympic park hotel, Seoul, Republic of Korea. pp 45.

Batkhuu Nyam-Osor, 2013. “Forest biodiversity research in Mongolia” International Symposium on “Biodiversity in Northeast Asia” 06-08 Nov, 2013. National Institute of Biological Resources, Incheon, Republic of Korea. pp 43-68.

Nyam-Osor Batkhuu, Jamiyansuren Sandagdorj, Ariunbaatar Tumurbaatar, 2013. “Present and Prospects of tree breeding and tree improvement in Mongolia”. International Symposium on “Tree Breeding and Forest Genetics of Asian Tree Species-Status and Prospects”. 28-30, May, 2013. IBIS Ambassador hotel, Suwon, Republic of Korea. pp 10-11.

Nyam-Osor Batkhuu, Lee Don Koo, Park Yeong Dae 2012. Woody Species Variations in Biomass Allocation, Photosynthetic WUE and Carbon Isotope Composition under Natural Drought Condition in Mongolia. Journal of Environmental science and Management. pp29-37

Nyam-Osor Batkhuu, Mishig-Ochir Tsogbadrakh, Gun-Aajav Bayarmaa, Purevjav Enkhbayar. 2011. Biotechnological Research at the National University of Mongolia. In Proceedings of the AFOB Regional Symposium on “Natural Resources Biotechnology”. Ulaanbaatar. Mongolia. pp24.

Nyam-Osor Batkhuu, Lee Don Koo, Tsogtbaatar Jamsran 2010. Seed quality of Siberian larch (Larix sibirica Ldb) from geographically diverse seed sources in Mongolia. Scandinavian Journal of Forest Research Vol:25 pp101-108

Nyam-Osor Batkhuu, Mishig-Ochir Tsogbadrakh, Batdorj Batjargal, Gun-Aajav Bayarmaa, Davaasuren Tumenjargal, Purevjav Enkhbayar. 2010. Introduction to Research and Education at the Faculty of Biology. In  Proceedings of the Second Bilateral Symposium on “Applications of Biotechnology and Combating Desertification”. Ulaanbaatar. Mongolia. pp-4-5.

Batkhuu Nyam-Osor. Akhmed Khaulenbek 2009. Combating Desertification Trails in Mongolia. In: Proceedings of the International Symposium for the 15th Anniversary of the World Day to Combat Desertification. Combating Desertification and Adaptation Strategies for Climate Change in Asian Countries. Korea University Seoul, Korea. pp. 47-50.

Batkhuu Nyam-Osor. 2009. State of Desertification and Combating Desertification Trails in Mongolia. In: Proceedings of the International Symposium on Preparation of 2011 UNCCD COP10 Meeting on Combating Desertification. 10 June, 2009. Changwon city, Kyoungsannam province, Korea. pp. 15-18.

Batkhuu Nyam-Osor, Khaulenbek Akhmed. 2009. State of Desertification and Combating Desertification Research in Mongolia. In: Proceedings of the Bilateral Symposium on Food Biotechnology and Combating Desertification between National University of Mongolia and Dongguk University, Seoul, Korea. pp 61-79.

Batkhuu Nyam-Osor, Don Koo Lee, Jamsran Tsogtbaatar, Yeong Dae Park. 2009. Seed quality of Siberian larch (Larix sibirica Ldb.) and Scots pine (Pinus sylvestris L.) from geographically different seed sources. In the Proceedings of the International Conference “Innovation and New Horizons in Tree Nursery Stock Production and Forest Restoration-From Research to Business”, Rome, Italy. pp. 45-48.

Batkhuu Nyam-Osor, Don Koo Lee, Yeong Dae Park, Jamsran Tsogtbaatar. 2009. Growth, Biomass Allocation and Water Use Efficiency of two-year-old seedlings of Scots pine (Pinus sylvestris L.) from diverse seed sources of Mongolia. in the Proceedings of International Conference “Restoration of Forest Ecosystem Functions on Different Forest Zones” Seoul. Korea. pp. 93-98.

Go Eun Park, Don Koo Lee, Yeong Dae Park, Batkhuu Nyam-Osor, J. Tsogtbaatar, Enhkchimeg Tserensodnom, Su-Young Woo. 2009. Growth, Biomass and Water Use Efficiency of One-year-old Ulmus pumila Seedlings under Different Irrigation Intervals. In Proceedings of Annual Meeting of Korean Forest Society. pp. 207-209.

Batkhuu Nyam-Osor, Don Koo Lee, Yeong Dae Park, Jamsran Tsogtbaatar. 2007. Growth, biomass allocation and water-use-efficiency of two-year-old Siberian larch (Larix sibirica Ldb.) seedlings from diverse seed sources of Mongolia. In the Proceedings of IUFRO Conference of Forest Landscape Restoration. pp. 191-194. Seoul, Korea.

Yeong Dae Park, Don Koo Lee, J. Tsogtbaatar, John A.Stanturf, Nyam-Osor Batkhuu, Dongkyun Park. 2007. Strategies for successful ecological restoration of degraded forest ecosystem in Mongolia. In the Proceedings of IUFRO Conference of Forest Landscape Restoration. Seoul, Korea. pp. 105-107.

Batkhuu Nyam-Osor, Don Koo Lee, Yeong Dae Park, Jamsran Tsogtbaatar, Ravdanlhumuu Bat-Amgalan. 2007. Seed quality, growth and biomass allocation of one-year-old Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings grown at different conditions from diverse seed sources. In Proceedings of Annual Meeting of Korean Forest Society. pp. 125-126.

Batkhuu Nyam-Osor, Don Koo Lee, Yeong Dae Park, Jamsran Tsogtbaatar, Ravdanlhumuu Bat-Amgalan. 2006. Seed quality, growth and biomass allocation of one-year-old Siberian larch (Larix sibirica Ledeb.) seedlings grown at different conditions from diverse seed sources. In Proceedings of Annual Meeting of Korean Forest Society. pp.176-178

Batkhuu Nyam-Osor, Don Koo Lee, Park Yeong Dae, 2005. Forest, Forest Research and Education of Mongolia, In Proceedings of International Symposium "Role of Forest Genetics and Tree Breeding for Sustainable Forest Management": pp.52-66.

Kudinov, A.I., Orekhova, T.P., Zhabyko, E.V., Man'ko. Y.I., Lee, D.K., Kang, H-S., Batkhuu Nyam-Osor. 2005. Long-term stand dynamics at the old-growth Korean pine-broadleaved forests of Ussuriisk Zapovednik in southern Primorsky Krai, Russia. The International Forestry Review. Vol.7(5).

Lee, D.K., Park, Y.D., Batkhuu, N.-O., Woo, S.-Y. 2005. Water Use Efficiency in Five Different Species of two-year-old seedlings Grown in a Field Nursery in Mongolia. The International Forestry Review. Vol.7 (5).

Y.D. Park, D.K. Lee, N. Batkhuu, S. Y. Woo. 2005. Variations in Biomass, Photosynthesis and Water Use Efficiency of Five Different Species of Two-year-old Seedlings Grown in a Field Nursery in Mongolia. In Proceedings of Annual Meeting of Korean Forest Society. pp.207-209.

Batkhuu Nyam-Osor, Don Koo Lee, Yeong Dae Park, 2004. Status/Issues of Forest Research and Education in Mongolia. In Proceedings of Annual Meeting of Korean Forest Society.

 

 • 1. Модлог ургамлын анатоми, физиологи (FORS303)
  Сургууль, тэнхим: Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль (МУИС, Хшуис), Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим
  Хичээлийн нэр: Модлог ургамлын анатоми, физиологи (FORS303)
  Түвшин: Бакалавр
  Багц цаг: 3 бц
  Долоо хоногт орох цаг (үргэлжлэх хугацаа): Лекц: 2 цаг (16 долоо хоног)
  Лаборатори 3 цаг (16 долоо хоног)
  Ерөнхий эрдмийн хичээл мөн эсэх: Үгүй
  Хуваарьтай хичээл мөн эсэх: Тийм
  - FORS303_Модлог ургамлын анатоми, физиологи.pdf
 • 2. Модлог ургамлын экофизиологи (FORS621)
  Сургууль, тэнхим: Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль (МУИС, Хшуис), Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим
  Хичээлийн нэр: Модлог ургамлын экофизиологи (FORS621)
  Түвшин: Магистр
  Багц цаг: 3 бц
  Долоо хоногт орох цаг (үргэлжлэх хугацаа): Лекц: 2 цаг (16 долоо хоног)
  Семинар: 2 цаг (16 долоо хоног)
  Ерөнхий эрдмийн хичээл мөн эсэх: Үгүй
  Хуваарьтай хичээл мөн эсэх: Тийм
  - 621_Модлог ургамлын экофизиологи.pdf
 • 3. Ой хамгаалал (FORS302)
  Сургууль, тэнхим: Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль (МУИС, Хшуис), Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим
  Хичээлийн нэр: Ой хамгаалал (FORS302)
  Түвшин: Бакалавр
  Багц цаг: 3 бц
  Долоо хоногт орох цаг (үргэлжлэх хугацаа): Лекц: 2 цаг (16 долоо хоног)
  Лаборатори 3 цаг (16 долоо хоног)
  Ерөнхий эрдмийн хичээл мөн эсэх: Үгүй
  Хуваарьтай хичээл мөн эсэх: Тийм
  - FORS302_Ой хамгаалал.pdf
 • 4. Ойн генетик нөөц (FORS622)
  Сургууль, тэнхим: Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль (МУИС, Хшуис), Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим
  Хичээлийн нэр: Ойн генетик нөөц (FORS622)
  Түвшин: Магистр
  Багц цаг: 2 бц
  Долоо хоногт орох цаг (үргэлжлэх хугацаа): Лекц: 2 цаг (16 долоо хоног)
  Ерөнхий эрдмийн хичээл мөн эсэх: Үгүй
  Хуваарьтай хичээл мөн эсэх: Тийм
  - 622_Ойн генетик нөөц.pdf
 • 5. Ойн ландшафтын нөхөн сэргээлт (FORS813)
  Сургууль, тэнхим: Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль (МУИС, Хшуис), Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим
  Хичээлийн нэр: Ойн ландшафтын нөхөн сэргээлт (FORS813)
  Түвшин: Доктор
  Багц цаг: 3 бц
  Долоо хоногт орох цаг (үргэлжлэх хугацаа): Лекц: 2 цаг (16 долоо хоног)
  Семинар: 2 цаг (16 долоо хоног)
  Ерөнхий эрдмийн хичээл мөн эсэх: Үгүй
  Хуваарьтай хичээл мөн эсэх: Тийм
  - 811_Ойн ландшафтын нөхөн сэргээлт.pdf
 • 6. Ойн селекц, генетик (FORS300)
  Сургууль, тэнхим: Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль (МУИС, Хшуис), Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим
  Хичээлийн нэр: Ойн селекц, генетик (FORS300)
  Түвшин: Бакалавр
  Багц цаг: 3 бц
  Долоо хоногт орох цаг (үргэлжлэх хугацаа): Лекц: 2 цаг (16 долоо хоног)
  Лаборатори 3 цаг (16 долоо хоног)
  Бие даалт: 4 цаг (16 долоо хоног)
  Ерөнхий эрдмийн хичээл мөн эсэх: Үгүй
  Хуваарьтай хичээл мөн эсэх: Тийм
  - FORS300_Ойн селекц, генетик.pdf
 • 7. Ойн тогтвортой менежмент (FORS601)
  Сургууль, тэнхим: Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль (МУИС, Хшуис), Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим
  Хичээлийн нэр: Ойн тогтвортой менежмент (FORS601)
  Түвшин: Магистр
  Багц цаг: 2 бц
  Долоо хоногт орох цаг (үргэлжлэх хугацаа): Лекц: 4 цаг (8 долоо хоног)
  Ерөнхий эрдмийн хичээл мөн эсэх: Үгүй
  Хуваарьтай хичээл мөн эсэх: Тийм
  - 601_Ойн тогтвортой менежмент.pdf
 • 8. Ойн хөгжил, сэргэн ургалт (FORS804)
  Сургууль, тэнхим: Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль (МУИС, Хшуис), Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим
  Хичээлийн нэр: Ойн хөгжил, сэргэн ургалт (FORS804)
  Түвшин: Доктор
  Багц цаг: 3 бц
  Долоо хоногт орох цаг (үргэлжлэх хугацаа): Лекц: 4 цаг (8 долоо хоног)
  Семинар: 4 цаг (8 долоо хоног)
  Ерөнхий эрдмийн хичээл мөн эсэх: Үгүй
  Хуваарьтай хичээл мөн эсэх: Тийм
  - 804_Ойн хөгжил, сэргэн ургалт.pdf
 • 9. Хамтын эзэмшлийн ой (FORS406)
  Сургууль, тэнхим: Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль (МУИС, Хшуис), Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим
  Хичээлийн нэр: Хамтын эзэмшлийн ой (FORS406)
  Түвшин: Бакалавр
  Багц цаг: 3 бц
  Долоо хоногт орох цаг (үргэлжлэх хугацаа): Лекц: 2 цаг (16 долоо хоног)
  Семинар: 2 цаг (16 долоо хоног)
  Бие даалт: 5 цаг (16 долоо хоног)
  Ерөнхий эрдмийн хичээл мөн эсэх: Үгүй
  - FORS406_Хамтын эзэмшлийн ой.pdf
 • 10. Хамтын эзэмшлийн ойн менежмент (FORS633)
  Сургууль, тэнхим: Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль (МУИС, Хшуис), Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим
  Хичээлийн нэр: Хамтын эзэмшлийн ойн менежмент (FORS633)
  Түвшин: Магистр
  Багц цаг: 3 бц
  Долоо хоногт орох цаг (үргэлжлэх хугацаа): Лекц: 2 цаг (16 долоо хоног)
  Семинар: 2 цаг (16 долоо хоног)
  Ерөнхий эрдмийн хичээл мөн эсэх: Үгүй
  Хуваарьтай хичээл мөн эсэх: Тийм
  - 633_Хамтын эзэмшлийн ойн менежмент.pdf
Үзсэн : 3968

Арга хэмжээ

Холбоос


Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн 3а байр, 218 тоот
: defe@seas.num.edu.mn
: 77307730-3203, 3213