Хүрээлэн буй орчин, Ойн инженерчлэлийн тэнхим
2015.06.24
Эрхэм зорилго: Тус тэнхимийн эрхэм зорилго нь хэрэглээний шинжлэх ухаан-инженерчлэлийн салбарт судалгаанд суурилсан шаталсан сургалтыг хөгжүүлэх, олон чиглэлт-салбар дундын судалгааны чадавхыг бэхжүүлэх, үндэсний болон олон улсын асуудлыг шийдвэрлэхэд хувь нэмэр оруулах практикт хэрэглэгдэхүйц мэдлэгийг бий болгоход оршино. Сургалт: МУИС-ийн бүтцийн өөрчлөлтийн дагуу 2014 оны 2-р сард тус ...
Үзсэн : 1716
дэлгэрэнгүй


Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн 3а байр, 313 тоот
: defe@seas.num.edu.mn
: 77307730-3203, 3213