ХИМИ, БИОЛОГИЙН ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН ТЭНХИМ
2017.03.06

Хими, биологийн инженерчлэлийн тэнхимийн профессор, багш нар химийн инженерчлэл, хэрэглээний хими, материал судлал, наноинженерчлэл, цөмийн инженерчлэл, биоинженерчлэлийн чиглэлээр сургалт, судалгаа явуулдаг бөгөөд тэнхимийн семинарт өөрсдийн судлагааны ажлаа танилцуулдаг.

Тэнхимийн семинарын хуваарь:

2016-2017 оны I улирал.

2016-2017 оны II улирал.

Үзсэн : 809

Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн III байр, 302а тоот
: 75754400-3200