Эрдэм шинжилгээний бичлэгийн тулгуур үгс
2017.02.01

Шинжлэх ухааны бичлэгийн үндсэн гол шаардлагын нэг нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэл дээр судалгааны үр дүнг бичих, уг бичлэгт оновчтой үг хэллэг хэрэглэх юм. Их, дээд сургууль, коллежид суралцагсад, эрдэм шинжилгээний ажилтан, судлаач нарт зориулагдсан энэ тайлбар тольд эрдэм шинжилгээний бичиглэлд өргөн хэрэглэгддэг 1200 гаруй үгийг, эдгээр үгтэй ойролцоо утгатай хэрэглэгддэг үгний хамт англи, монгол хэл дээр дэлгэрэнгүй утгаар нь тайлбарлажээ. Мөн түүнчлэн эдгээр үгнүүдийг шинжлэх ухааны өгүүлэлд хэрхэн хэрэглэгдсэн жишээг энэ тольд оруулжээ.

Зохиогч: 

О.Болормаа, Б.Очирхуяг

Үзсэн : 2070

Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн III байр, 302а тоот
: 75754400-3200